Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Jazykové centrum STU
FCHPT, Radlinského ul. č. 9, 812 37 Bratislava, tel. č.: 02/52 49 48 57;  02/593 25 659
ponúka na zimný semester 2007/08 kurzy


A n g l i c k ý    j a z y k 

Začiatočníci - 1. ročník
1. New Headway Elementary 1. pol. (60 h) U, Š 17.00 - 18.30
2. Headway Elementary2. pol. (60 h) U, Š 18.30 - 20.00
3. Angličtina aj konzervatívneEurolingua, Angličtina pre samoukov (60 h) U, Š 17.00 - 18.30resp./15.30 - 17.00/

Mierne pokročilí - 2. ročník
1. New Headway Pre-Intermediate1. pol. (60 h) U, Š 17.00 - 18.30
2. New Headway Pre-Intermediate1. pol. (60 h) P, Š 18.30 - 20.00
3. New Headway Pre-Intermediate2. pol. (60 h) U, Š 17.00 - 18.30
4. Headway Pre-Intermediate P, U, S, Š    7.30 - 9.00

Stredne pokročilí - 3. ročník
1. New Headway Intermediate1. pol. (60 h) U, Š 17.00 - 18.30
2. New Headway Intermediate2. pol. (60 h) P, S 17.00 - 18.30

Pokročilí - 4. ročník
1. New Headway Upper-Intermediate1. pol. (60 h) U, Š 17.00 - 18.30
3. New Headway Upper-Intermediate2. pol. (60 h) U, Š 18.30 - 20.00

Pokročilí - 5. ročník
1. Headway Advanced1. pol. (60 h) P,S 18.30 - 20.00
2. Headway Advanced 2.pol (60 h) U,Š 18.30 - 20.00
3. Konverzácia (60 h) P, S 17.00 - 18.30

Prípravný kurz na maturitu (50h)   S     15.30 - 17.00  


N e m e c k ý   j a z y k
                  
Začiatočníci - 1. ročník
Nemecky s úsmevom I, Deutsch aktiv neu -doplnkovo (50 h) U, Š 17.00 - 18.30

Mierne pokročilí- 2. ročník
Nemecky s úsmevom I, - od 9.lekcie, Themen II - doplnkovo (50h) P, S 18.30 - 20.00

Stredne pokročilí - 3. ročník
Nemecky s úsmevom II ,  - od  11.lekcie, Themen III-doplnkovo (50 h) P, S 18.30 - 20.00

Pokročilí
Brückenkurs  (25 h) U 17.00 - 18.30
Konverzácia  (25 h) Š 17.00 -18.30

Prípravný kurz na maturitu (50h)   Š     15.30 - 17.00  


CENY KURZOV  (Jazyk anglický / Jazyk nemecký)
1. ročník 2 700 Sk 2 700 Sk
2. ročník 2 700 Sk 2 800 Sk
3. ročník 2 800 Sk 2 900 Sk
4. ročník 2 800 Sk      -
5. ročník 2 900 Sk      -
Konverzácia 2 900 Sk 3 100 Sk
Prípravný kurz na maturitu 2 700 Sk 2 700 Sk 
Kurzy nemčiny cca 10 ľudí.

Zápis do kurzov
od 3.9.2007 v čase od 14.30-18.30
na čísle 109
Do kurzov však prijímame počas celého roka na uvolnené miesta.
Kurzy ZS začínajú 24.9.2007
Bezkonkurenčná ponuka JC STU: zapožičiavanie učebníc na dobu trvania kurzu
Knižnica: P a Š 14.30 - 18.30
Tel.: 02/524 94 857; 02/593 25 659;
0908 757 761