Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Fakulty architektúry STU Bratislava oznamuje, že dňa 15. októbra 2007 o 10.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška pracovníka Ústavu architektúry obytných a občianskych budov FA STU Ing. arch. Máriusa Žitňanského, PhD., na tému: Interpretácia vlastnej tvorby v dobovom kontexte a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: (Autorská) Architektonická tvorba: inšpirácie, interpretácie a kontexty.