Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

1.)

Dekan  Fakulty  architektúry  STU  Bratislava oznamuje, že dňa 16. júna   2008 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117  sa uskutoční  verejná habilitačná  prednáška  pracovníka  Ústavu architektúry obytných a občianskych budov FA STU   Ing. arch. Mariána Maľovaného, PhD.,   na tému: Bazén v rodinnom dome – zvýšenie štandardu obytného prostredia   a následne obhajoba habilitačnej práce na tému: BAZÉN relaxačno-športové zariadenie rodinného domu. 

2.)

Dekan  Fakulty  architektúry  STU  Bratislava oznamuje, že dňa 23. júna   2008 o 13.00 hod., v seminárnej miestnosti Fakulty architektúry STU č. 117  sa uskutoční  verejná habilitačná  prednáška  pracovníka  Katedry dizajnu FU TU Košice    Ing. Petra Wohlfahrta, ArtD,   na tému:  Aplikácia ergonomických parametrov v dizajnérskom navrhovaní v praxi a v procese výučby  a následne obhajoba habilitačnej práce ako  Súbor uskutočnených umeleckých diel v odbore dizajn.