Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

 

Schuco                                                                                                            FA STU

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

Schűco International KG

 

a

 

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb


 

 

Vás pozývajú na výstavu

 

 

 

 

Výsledky

 

1.ročníka národnej študentskej architektonickej

 

súťaže o cenu

 

 

SCHÜCO

 

ENERGY2

 


 

I.    Cena:

    Bc. Kubíčková Hana, Bc. Kovaľ Lukáš

 

II.   Cena:

     Pagáčová Petronela

 

III.  Cena :

    Zuzana Kubová, Adam Rožánek

 

Slávnostné otvorenie výstavy 23.marca 2009 o 10:00 hod

vo vestibule FA STU v Bratislave, Nám. slobody 19

Výstava potrvá do 27. marca 2009

 

Kurátor výstavy:

Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.

 

 

 

Odborný garant súťaže: 

Doc. Ing. arch. Ján ILKOVIČ, PhD.

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb