Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Základný informačný kurz Modelovania pre uchádzačov o štúdium odboru Dizajn výrobkov na FA STU v Bratislave.

Termín konania základného informačného kurzu je vždy v sobotu:
14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12.12. 2009

Modelovanie prebieha v čase od 9.00 do 12. 00 hod. (celkom 15 hod. )
Ateliér - modelovňa vo dvore -.Vazovova 5, Bratislava
Materiál:
sochárské špachtle, stolárska cidlina, kladivkový alebo iný papier A3, ceruza, trojuholníky, nožnice, orezávací nôž, lepidlo

Poplatok za kurz modelovania (15. hod.) 106,72,- €

Záväzné prihlášky pošlite do 13. 11. 2009 na Fakultu architektúry STU v Bratislave, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava, e-mail: bukovcanova@fa.stuba.sk

Maximálny počet je 15 uchádzačov na kurz. Uchádzačí budú prijatí podľa poradia odoslanej záväznej prihlášky.

Na prvom stretnutí 14. 11. 2009 obdržíte šeky na zaplatenie poplatku za kurzy. Účastíik sa nemusí prihlásiť na všetkých 5 kurzov, záleží to na jeho voľbe.
Prvý kurz modelovania je venovaný tvorbe z papiera.
Účasť na základnom informačnom kurze nepodmieňuje prijatie na štúdium odboru Dizajn na FA STU v Bratislave.
Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentovej skúšky.


akad. soch. Marián Drugda ArtD
Ústav dizajnu FA STU