Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka FA STU

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.,

v súvislosti s konaním Beánie architektov

 

u d e ľ u j e

dňa 2. decembra 2010

do 13.00 hod.

d e k a n s k é   v o ľ n o.