Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 

                                                                                                                                     26.11.2012            

Vec:

Priebeh výberového konania na miesta vedúcich

 

Na výberové konanie vyhlásené dňa 26.10.2012 na miesta vedúcich ústavov a kabinetu bola dekankou FA menovaná komisia v zložení:

      predseda výberovej komisie: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

      členovia výberovej komisie: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

                                                   Ing. arch. Juraj Šujan (SKA)

                                                   Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.,dekan FA VVT Brno 

                                                   prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

                                                   prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.           

                                                   Ing. arch. Juraj Furdík, CSc. (za odbory)       

                                                    

Výberové konanie sa uskutoční dňa 6.12.2012 od 10.00 hod. v zasadačke dekanky. Prezentácia uchádzačov o koncepcii ústavu (kabinetu) bude verejná.

Časový rozvrh:

10.00 hod. vedúci Ústavu architektúry obytných budov – 2 uchádzači

11.00 hod. vedúci Ústavu architektúry občianskych budov – 4 uchádzači

13.00 hod. vedúci Ústavu dizajnu – 1 uchádzač

13.30 hod. vedúci Kabinetu výtvarnej tvorby – 1 uchádzač

                            

     

 

 

 

 

                                                           Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

                                                                            dekanka