Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - miestnosť - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Korina Krchniaková - dizajn,  30.9.2013 o 8.30 hod. - seminárka č.117
Interiérový dizajn a kultúra priestorovej komunikácie   Ovplyvňovanie interpersonálnej komunikácie pomocou interiérového dizajnu

Ing. arch. Barbora Obertová - dizajn,  30.9.2013 o 11.00 hod. - seminárka č.117
Interiérový dizajn ako aspekt neverbálnej komunikácie      Vzor ako výrazový prostriedok interiéru v kontexte 20.storočia