Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka FA STU vyhlasuje začiatok prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akad. rok 2014/2015 v internej a externej forme na študijné odbory: 5.1.1 Architektúra a urbanizmus a 2.2.6 Dizajn. Na doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch - architektúra, urbanizmus, obnova architektonického dedičstva a dizajn - môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho a magisterského štúdia týchto a príbuzných študijných programov, ako i príbuzných programov z iných vysokých škôl. Lehota na podanie prihlášok je od 1.apríla 2014 do 31.mája 2014. Termín prijímacieho konania je 26.júna 2014.

Bližšie informácie tu: