Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Mgr. art. Zuzana Labudová - dizajn,  15.12.2014 o 13.00 hod.
Tradícia v kontexte dizajnu

Ing. arch. Erika Foltinová - architektúra,  16.12.2014 o 13.30 hod.
Fenomén kultúrnej identity v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na historických štruktúrach tradičného typu)

Ing. arch. Silvia Petrášová - obnova architektonického dedičstva,  17.12.2014 o 11.00 hod.
Tvorivosť v procese prezentácie architektonického dedičstva

Ing. arch. Katarína Šimončičová - obnova architektonického dedičstva,  17.12.2014 o 13.00 hod.
Architektonické dedičstvo objektov elektrární na Slovensku