Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Mgr. art. Eva Veselá - dizajn,  14.4.2015 o 10.00 hod.
Umenie a dizajn  Dizajnérsky produkt v malej limitovanej sérii

Mgr. art. Jozef Turlík - dizajn,  14.4.2015 o 13.00 hod.
Školské dielo v komerčnom prostredí