Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka Fakulty architektúry STU v Bratislave vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akad. rok 2016/2017 v internej a externej forme na akreditované študijné programy.

Na doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch - architektúra, urbanizmus a dizajn - môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho a magisterského štúdia týchto a príbuzných študijných programov, ako i príbuzných programov z iných vysokých škôl.

Lehota na podanie prihlášok je od 1.apríla 2016 do 31.mája 2016.

Termín prijímacieho konania je 23.júna 2016.

Bližšie informácie tu: