Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

 Mgr. Katarína Trnovská - dizajn,  14.7. 2016 o 11.00 hod.
Dizajn a kultúra vnútorného prostredia  Vývoj bytového interiéru so zameraním na dizajn nábytku z konca 50. a začiatku 70. rokov 20. storočia na Slovensku