Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Barbora Vachová - obnova architektonického dedičstva,  26.8. 2016 o 10.00 hod.
Uplatnenie kópie ako špecifickej metódy prezentácie zaniknutých kultúrno-historických hodnôt historickej architektúry

Ing. arch. Róbert Erdélyi - obnova architektonického dedičstva,  26.8. 2016 o 12.00 hod.
Nadbytočné kostoly a veľké kaplnky kresťanských cirkví na Slovensku