Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Granty - výber

URLANDOVÁ, Andrea – TRNKUS, Filip: Grant VEGA 146/05 Farba – kvalitatívne kritérium urbánneho prostredia. Teoretické a koncepčné hľadiská farebnosti urbánneho prostredia“, 2005-2007.  Zodpovedná riešiteľka, 2005-2007.

 

BAŠOVÁ,Silvia, SOPIROVÁ, Alžbeta, KOLLÁR, Miroslav, NAGY, Ernest, URLANDOVÁ, Andrea: Klasické mesto, VEGA 1/3303/06, 173/06, 2006-2009, Fakulta architektúry  STU, členka riešiteľského kolektívu

BAŠOVÁ, Silvia – SOPIROVÁ, Alžbeta – FINKA, Maroš – URLANDOVÁ, Andrea –– POLOMOVÁ, Beáta – KOMRSKA, Ján – VINÁRČIKOVÁ, Jana – ČÚRNA, Janka – NAGY, Ernest: Grant VEGA 145/03 (1/0331/03), „Námestie – priestorový fenomén mestskej štruktúry“, členka riešiteľského kolektívu, 2003 – 2005.

 

KARDOŠ, Peter – URLANDOVÁ, Andrea: Program identity mestskej štruktúry. Spolupráca: Institut für Stadtplanung und Städtebau Universität Duisburg-Essen, École d´Architecture de Lyon, FA – STU Bratislava. Projekt bilaterálnej spolupráce č. 10/04/MVTS (FA STU), 2004-2005.

 

Iné:

URLANDOVÁ, Andrea – Vedenie doktorandov a zahraničných vedeckých stážistov v Laboratóriu farby