Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

BOTEK, Andrej, PAULINY, Pavol : Rekonštrukcia meštianskeho domu na Rudnayovom nám. č. 3. v Bratislave. Projekt pre stavebné povolenie. December 2016
BOTEK, Andrej, PAULINY, Pavol : Prepojovací objekt s Katedrálou sv. Martina. Rudnayovo námestie. Dokumentácia pre Územné rozhodnutie. December 2016
BOTEK, A, POLOMOVÁ, B., PAULINY, P.: Obnova ruiny  Pustého kostola  Veľká Čalomija. PSP  časť Architektúra.  01/2010. Realizácia
BOTEK, Andrej - PAULÍNY Pavol:  Pata. Farský kostol. Návrh interiéru a liturgického mobiliáru. Realizačný projekt. Február 2007.
BOTEK, Andrej. LUKÁČ, Ján : Kaplnka jezuitského inštitútu. Bratislava. Interiérové úpravy a liturgický mobiliár, 2008, realizácia.
BOTEK, Andrej: Exercičný dom a kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Piešťany. Štúdia. 1995.
BOTEK, Andrej : Interiérové riešenie kaplnky : Oltár, ambo, dverné výplne, lavice, dlažba. Kaplnka, Onkologický ústav, Heydukova ul., Bratislava. realizácia1994
BOTEK Andrej, TRIZULJAK Klement : Štúdia kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Užhorod /Ukrajina/., 1992.
BOTEK, Andrej : TRNKUS, Filip a Združenie „Gorazd“ /BOTEK, A., BEREC,D., BERECOVÁ, L., BOGÁR. M., KODOŇ, J., KOLENIČ, I., KRAUS, B., KVASNICA, M., ONDRUŠ, S., POLOMOVÁ, B., TRIZULJAK, K./ : Vajnory, areál pontifikálnej pápežskej  liturgie. Koncept členenia letiskovej plochy a širších priestorových vzťahov. 1990
BOTEK, Andrej, PETREK, Andrej, BILKOVIČ, Alexander : Picie fontánky. ŠMPR Bratislava. Osadenie : 1x Nám SNP, 2x Hviezdoslavovo nám. 1988