Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Čo už je úzky kontakt?Úzky kontakt je definovaný ako:

 • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo
 • fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo
 • nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 minút, alebo
 • sedenie vedľa prípadu COVID-l9, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek smere), alebo
 • poskytovanie starostlivosti a obsluhovanie v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19,


Pod úzkym kontaktom sú myslené aj konkrétne osoby a to:

 • osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19,
 • zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovnici laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOP alebo s možným porušením použitia OOP.


Ak ste boli v úzkom kontakte s COVID pozitívnou osobou:
sledujte svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu a chuti) bez meškania telefonicky kontaktujte všeobecného lekára a príslušný RÚVZ, alebo požiadajte o vyšetrenie, zdržte sa sociálnych kontaktov (napr. prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie), zdržte sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem, zdržte sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie, zdržte sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie. 


Čo je bežný kontakt? Bežný kontakt je definovaný ako:

 • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút, alebo
 • kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) kratšie ako 15 minút, alebo
 • osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom (s výnimkou lietadla,
 • zdravotnícky pracovník, alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovnici laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 s odporúčanými OOP.

Odporúčanie osobám s pozitívnym výsledkom Ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom:        sledujte svoj zdravotný stav a pri jeho zhoršovaní telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, zdržte sa sociálnych kontaktov (napr. prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie), zdržte sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,        zdržte sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácii, zdržte sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie.

Formuláre pre študentov:
Osoba s pozitívnym výsledkom Covid - 19
Osoba v karanténe z dôvodu podozrenia z nákazy Covid - 19