Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Martin Mišina
 : 1. ročník
 : Mgr. art. Z. Turlíková, ArtD.
 : Mgr. art. Marián Králik, ArtD.

Tento produkt poskytuje riešenie na obe otázky zo zadania. Ako zavesiť? Ako vyhodiť? Ako vyhodiť biologický odpad, bez fyzického kontaktu s mokrými a znečistenými zbytkami potravín. Aby mal pre nás aj naďalej prínos.  Wormy kompostér ponúka riešenie na rýchle rozloženie bio odpadu bez zápachu a s produkciou kompostového čaju - výživného roztoku pre flóru.  
Ako zavesiť misku ktorá nám bude slúžiť na hygienické a čisté premiestnenie bio odpadu z kuchynskej linky do kompostéra. Ako a kam ju zavesiť v čase keď ju práve nepoužívame, sú len niektoré z otázok na ktoré som hľadal riešenie. Pre tvar tohto kompostéra som sa inšpiroval článkami tela dážďoviek.