Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Adam Kalina
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Ľubomír Závodný

Filozofia návrhu spočíva vo vytvorení príjemného prostredia pre fungovanie a rozvoj komunity. Toto prostredie poskytuje priestory na sebarealizáciu odlišných skupín ľudí a ich vzájomné prepájanie. Urbanistický koncept nadväzuje na ortogonalitu Ružinova a hmotovým rozmiestnením člení pozemok na verejné a poloverejné priestory. Vzhľadom na okolitú zástavbu má návrh charakter kľudnejšej časti s prevahou peších komunikácií. V návrhu zohľadňujem plánovanú cyklistickú trasu pozdĺž západnej strany pozemku, exteriérovým bicyklovým státím. Statická doprava je tak umiestnená v podzemnom podlaží s vjazdom z východnej strany. V podzemnej garáži sa nachádza 43 parkovacích miest vrátane imobilných parkovacích miest čo postačuje ako parkovanie obyvateľov bytového komplexu a prípadných hostí. Každý bytový dom má samostatne riešené komunikačné jadro, kotolňu aj kobky. Parter je možné rozdeliť na 3 pozdĺžne trakty.  Prvý trakt má charakter verejných priestorov zo západnej strany pozemku orientované ku hlavnej pešej komunikácií, z ktorej sú prístupné priestory na prenájom, vhodné na prevádzku kaviarne, kníhkupectva, pekárne či iných služieb. Exteriérové priestory sú vymedzené solitérnymi bytovými domami. Toto zonálne členenie podporuje funkcie okolitej zástavby. Stredný trakt slúži ako pešia komunikácia a napojenie jednotlivých bytových domov na verejné komunikácie. Na východnej strane pozemku sú vytvorené poloverejné priestory, Medzi dvoma bytovými domami je priestor na komunitnú záhradu s prislúchajúcimi obslužno-technickými priestormi. V juhovýchodnom rohu pozemku sú priestory na odpadové hospodárstvo s podzemnými kontajnermi. V jednotlivých bytových domoch sa ďalej nachádzajú spoločné priestory ako kočikáreň, zimná záhrada alebo spoločné komunitné priestory s univerzálnym využitím. Bytové domy majú 4 nadzemné podlažia, z ktorých vrchné 3 slúžia ako obytná časť. Na jednotlivých podlažiach sa nachádzajú 2 až 3 byty. Celkovo sa tak v jednom bytovom dome nachádza 6 alebo 7 bytov. Dispozícia bytov je navrhnutá tak aby každý byt bol orientovaný aspoň na 2 svetové strany. V každom byte je umiestnená polozapustená loggia, čo umožňuje jej využívanie takmer za každých podmienok. 4izbové byty sú riešené formou mezonetu. V celkovom návrhu prevláda plocha zelene nad zastavanou plochou. Táto zeleň zároveň slúži ako bariéra voči parkovisku a vjazdu do podzemnej garáže. Architektonické riešenie fasád jednoduchosťou komunikuje a splýva s vonkajším prostredím. Hlavným výrazovým prvkom je omietka v hnedošedých krémových farbách doplnená akcentujúcim zábradlím loggii z drevených lamiel z dubového dreva.