Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Romana Žabková
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Bacová, PhD.

Základnou myšlienkou pri návrhu tohto bytového domu bolo vytvorenie príjemného a priateľského prostredia, ktoré rešpektuje už zaužívané zvyky v tejto štvrti. Z toho vychádzal aj návrh hmotovo-priestorového konceptu – dvoch hmôt, ktoré predstavujú akúsi vzájomnú symbiózu.

Bytový dom je situovaný na Súmračnej ulici, v pomerne pokojnej časti Ružinova v Bratislave. Je osadený na severozápadnej strane pozemku, pričom hlavný vstup do bytového domu sa nachádza na severnej strane a dva vedľajšie vstupy sa nachádzajú z južnej a z východnej strany. Rampa a exteriérové parkovisko pre návštevy sú napojené na komunikáciu z východnej strany. Keďže okolie bytového domu má skôr parkový charakter, pozemok okolo bytového domu bol navrhnutý do podobného štýlu.

Typologicky sa tento bytový dom zaraďuje medzi bodové bytové domy. Pozostáva z 13 bytov – z troch jednoizbových, piatich dvojizbových, troch trojizbových a dvoch štvorizbových, a teda poskytuje priestor pre 33 obyvateľov. Všetky bytové jednotky disponujú vlastným exteriérovým priestorom. Zaujímavým prvkom je spoločná komunitná záhrada nachádzajúca sa na piatom podlaží.