Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Slávka Fratričová
 : 2. ročník
 : Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.


Návrh sekciového bytového domu reaguje na spoločenský rozvoj mestskej časti Ružinov a potrebu rezidencializácie prostredia v dôsledku zvýšenej frekvencie pohybu a pobytu obyvateľov. Umiestnenie pozdĺž pešej a cyklistickej trasy, s napojením na hlavnú miestnu komunikáciu ponúka výhodnú polohu z hľadiska residenčnej aj komerčnej funkcie. 

Hmotový návrh bytového domu minimalizuje priestorové nároky budovy a sústredí sa na efektívnu dispozíciu. Minimálny tvar je dotvorený terasou v podobe ústupku hmoty a prednú fasádu oživujú pravidelne vystupujúce konzoly. Dvojsekciový bytový dom ponúka 6 bytových jednotiek na typickom podlaží, väčšina je priečne prevetrateľná, s orientáciou izieb na východ a západ.

Extenzívna vegetačná strecha bytového domu je popínavými rastlinami vertikálne prepojená s plochou terasového ústupku vďaka konštrukcii na južnej fasáde. Verejný priestor sa v dôsledku umiestnenia okolitej zástavby mení na poloverejný a na východnej časti pozemku tak vzniká komunitný priestor.