Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Rebeka Bázliková
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.


Podstatnou vecou tohto návrhu je, aby zapadol tento objekt do prostredia, do ktorého bol osadený. Pokladala som za důležité, aby zapadol ako dizajnom fasády, tak aj obsahom a náplňou. Keďže je v blízkosti vybraného pozemku veľa obytných budov, rozhodla som sa rozmýšlať nad nejakou prijateľnou finkciou pre obyvateľov, ktorí tam bývajú. V častokrát malých bytoch ľudia nemajú veľa priestoru na realizáciu ich koníčkov a hobby. Z tohto dôvodu som sa rozdhodla pre centrum s možnosťami rozvoja ich talentov. Toto centrum je otvorené rôznym vekovým skupinám, ktoré majú snahu rozvíjať svoje jazykové schopnosti ale aj danosti v umeleckom smere. Presklennosť a transparentnosť objektu tiež pomáha ponúknuť ľuďom obsah, ktorý komplex obsahuje.Objekt sa skladá zo šiestich podlaží, z ktorých je 1 podzemné s parkovaním a zvýšných 5 podlaží sú nadzemné. Na každom podlaží je iná ponuka voľnočasových aktivit.