Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Samuel Boroviak
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

KONCEPT NÁVRHU

Množstvo faktorov vyústilo do citlivého návrhu, ktorý reaguje tak na urbanistický ako aj na architektonický kontext územia. Momentálne nevyužité a zanedbané nárožie svojím návrhom integrujem do funkčného a moderného celku. Navrhovaná budova výškovo reaguje na okolitú zástavbu z 50.rokov 20.storočia. Svojím svetlým fasádnym výrazom budova nárožie odľahčuje. 

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Pozemok je na mieste, ktoré je v blízkosti bytového komplexu 500 bytov a zo západu tzv. ervinových domov. Na karadžičovej držia uličnú čiaru administratívne budovy, v blízkosti sa buduje nový mestský “downtown”. Navrhovaný objekt sa nachádza na pozemku, ktorý je zo severu ohraničený záhradníckou ulicou, zo západu Karadžičovou ulicou a z juhu Bajzovou ulicou.

Hmota samotnej budovy ustupuje na pozemku a tak otvára nárožie chodcom a návštevníkom, pričom uličnú čiaru drží západná hrana konzoly. Vykonzolovaná časť zároveň dožičí návštevíkom výhľady na centrum mesta, na kolibu aj na východnú časť mesta. Budova sa štítom dotýka existujúcej budovy a tak podporuje verejný priestor pred budovou. 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Mestská mierka a výrazné hmotové riešenie zodpovedajú dominante, ktorá patrí na dané nárožie. Výrazný orvok celej architektúry je konzola, ktorá preniká do priestoru a tak dipozične ťaží z celej šírky pozemku. Aby sa z pohľadu chodca predišlo ťaživému a padajúcemu pocitu, na spodnej časti konzoly sú umiestnené panely s metalickým povrchom, ktoré sa správajú ako zrkadlo. Opticky tak podnecuje vzdušnos nad verejným priestorom pred budovou. Návrh charakterizuje prísne geometrická fasáda s výraznou konzolou. Parter a konzola sú výrazovo odlíšené od zvyšku členením rámu obvodového plášťa, čím sa dištikncia vnútorných funkcií artikuluje na exteriéri. 

Izby orientované na juh disponujú veľkými francúzskými oknami čím je možné priestor izby otvoriť aj bez potreby lodžie ci balkónu. Bezpečnosť je zabezpečená skleneným zábradlím z bezpečnostného skla. 

Tektonika budovy je založená na nosnej betónovej skeletovej konštrukcií a konzola je tvorená z ocelovej rámovej konštrukcie.