Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Paulína Branišovičová
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. R. Špaček, CSc.

Riešené územie sa nachádza v lukratívnej a rušnej lokalite, na rozhraní mestských častí Bratislava – Staré Mesto a Bratislava Ružinov. Koncept polyfunkčného domu reaguje na okolitú zastavanosť a atypický tvar pozemku. Objekt vytvára dominantný tvarový akcent na nároží. Jednotlivé členenia úrovní terás nadväzujú na výškovú úroveň priľahlých objektov. Masívna hmota je v úrovni parteru rozdelená na dve časti vytvorením prechodu cez objekt z ulice Karadžičova do revitalizovaného zeleného vnútrobloku. Na veľkoplošných terasách je vysadené veľké množstvo vysokej filtračnej vegetácie, čo reaguje na jej nedostatok v tejto lokalite, a zároveň komunikuje s protiľahlým verejným priestorom. Umelci a študenti. Dve skupiny obyvateľstva, ktoré majú na prvý pohľad úplne odlišný životný štýl, ale aj napriek tomu dokážu vzájomne spolupracovať a podieľať sa na rôznych spoločenských aktivitách. Dôležité je začať od začiatku, a preto je súčasťou objektu študentské bývanie. Vo výraznom kontraste so študentským bývaním sú impozantné, veľkometrážne, mezonetové byty pre úspešných umelcov a architektov. Byty spĺňajú nároky na vysokú kvalitu životného štýlu a ponúkajú dostatok priestoru na rôzne aktivity. Lokalitný program je doplnený okrem bývania a multifunkčných priestorov predajní o kultúrny priestor, menšiu gastro prevádzku a coworking. Jedným z cieľov návrhu bolo eliminovať automobilovú dopravu v tejto lokalite, a nadradiť najmä peší pohyb a bicyklovú dopravu. Preto sa v suteréne objektu nachádza parkovanie pre bicykle a malý wellness spojený s možnosťou regenerácie po príchode do práce na bicykli. Cieľom bolo vytvoriť polyfunkčný dom ako atraktívny objekt na nároží ulíc Záhradnícka a Karadžičova s ohľadom na multifunkčné využitie a udržateľnosť navrhovania.