Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Lukáš Burda
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. R. Špaček, CSc.

Idea tohoto návrhu spočíva vo vytvorení hmôt s osobitno-funkčnou náplňou. Z tohto titulu som sa rozhodol navrhnúť polyfunkčný objekt s ubytovacou časťou. Najväčšie gro návrhu by tvorila zábavno-spoločenská forma služieb. Táto forma spočíva v spoločenských hrách, počítačoch, konzolách, knižnici a samozrejme aj arkád. Moje rozhodnutie ovplyvnila najmä ponuka služieb v okolí, ktorú by som podporil o novú funkciu a vytvorenie komunity ľudí so spoločnými záujmami, nehľadnúc na vek a pohlavie. Taktiež som zahrnul miesto pre usporiadanie turnajov, keďže pomaly na Slovensku sa tátoforma "športu" pomaly rozrastá. Sekundárnu časť bude tvoriť ubytovanie s doplnkovou, atraktívnou funkciou. Mojou snahou bolo vytvoriť nielen estetický, ale aj funkčný objekt. Podobu hmoty som vytvoril pod myšlienkou pohybu a následného "rozpadu pixelov" fasády. Do nej som zahrnul hru svetla a tiena. Povrch fasády sa javí ako jednotný, čistý a úhľadný.Okrem obohatenia fasády vysunutými prvkami, majú tieto kubusoidné objemy svoju funkciu aj v interiérových priestoroch