Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Tomáš Franko
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. H. Pifko, PhD.

Urbanizmus: Polyfunkčný dom KARADŽIČKA 45 sa nachádza na nároží hlavných ťažiskových ulíc Karadžičova a Záhradnícka v mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Riešený pozemok je situovaný priamo na okraji križovatky týchto dvoch ulíc, pričom má svoje tri hranice vymedzené cestnými komunikáciami a štvrtú susediacim zastavaným pozemkom. Čo sa týka orientácie na svetové strany tak pozemok má rozloženie sever, juh, východ a západ, čo určovalo následný návrh konceptuálneho riešenia budovy. Avšak veľká výhoda pozemku je blízka dostupnosť do novovznikajúceho bratislavského downtownu. To poskytuje možnosť rozmanitejšieho využitia priestorov budovy vďaka jej polohe v rámci dostupnosti centra mesta.

Koncept: Nakoľko navrhujem budovu do už rozsiahlo zastavaného mestského priestoru, musel som brať ohľad na výšky okolitej zástavby aby KARADŽIČKA 45 nepredstavovala neadekvátny urbánny rozmach daného územia. Parkovanie je riešené ako podzemné, pričom kvôli menšiemu pozemku som navrhol spoločný parkovací priestor popod celým blokom, do ktorého je prístup rampou umiestnenou vo vnútrobloku a je prístupná z Bazovej a Záhradníckej ulice. Budovu som navrhol z hľadiska exteriérového výzoru ako dve samostatné veže prepojené stredovou nižšou časťou, ktorá dodáva vežiam pocit vyššej vertikality. V interiéru sú dve tretiny budovy využívané ako celok (po výšku strednej časti budovy) a zvyšné podlažia sú rozdelené ako samostatné celky v oboch vežiach. Pri návrhu som zohľadňoval aj ekologickosť návrhu, pričom som došiel k záveru že by KARADŽIČKA 45 mala fungovať aspoň z polovice z obnoviteľných zdrojov. Preto som navrhol na streche veterné turbíny a solárne panely na výrobu elektrickej energie ktorá bude využívaná v budove, a časť energie bude odvádzať do verejnej siete aby istou mierou pomáhala aj svojmu okoliu. Nakoľko hlavná fasáda budovy je orientovaná na západ, predpokladal som že bude značnú časť dňa atakovaná priamym slnečným svetlom, hlavne počal letných dní. Preto som rátal s pokrytím fasády budovy posuvnými lamelami, ktoré aspoň z časti odbremenia ľudí v budove tohto diskomfortu.

Architektonické a dispozičné riešenie: Dom KARADŽIČKA 45 je navrhnutý ako deväť podlažná budova s kombinovaným skeletovo monolitickým nosným systémom s celkovou výškou pohybujúcou sa na úrovni dvadsaťosem metrov. Ako prvé podlažie je už spomínaná podzemná garáž s priestormi technického zabezpečenia budovy a aj skladovými priestormi pre nájomníkov budovy. V partery sa nachádza vstupný priestor s recepciou, hygiena, komunikačné jadrá a tri samostatné prevádzky a to kaderníctvo, kvetinárstvo a mini pekáreň. Od strany Záhradníckej sú priestory na odpad ako aj zásobovací výťah pre bistro. Druhé a štvrté nadzemné podlažie sú identické. Sú v nich priestory „open space“ kancelárií s vybavenou spoločnou kuchynkou a samozrejme hygiena taktiež s WC pre imobilné osoby. Tretie a piatej podlažie sú taktiež identické. Tie obsahujú už viacero kancelárskych priestorov prepojené jednou súvislou komunikačnou chodbou, na ktorej sú priestory hygieny a sklad upratovačky. Šieste podlažie je vyhradené pre priestory bistra a chránenej dielne. Bistro obsahuje skladové priestory potravín, šatne pre zamestnancov, hygienu, kanceláriu správy bistra a samozrejme kuchyňu spoločne s priestorom pre zákazníkov a barom. Toto podlažie sa nachádza na pomedzí využitia celej dĺžky budovy a samostatných veží, preto som sa rozhodol strednú časť venovať otvorenej terase bistra. Na druhej strane budovy máme chránenú dielňu pre osoby so špeciálnymi potrebami a hendikepmi. Táto dielňa by mala mať edukačný charakter ako aj tvorivosťou klientov si môže pomáhať so získavaním financií pre jej chod a prosperitu. Siedme a ôsme podlažie sú taktiež identické, tentokrát sa už ale jedná o dva samostatné nepriechodné celky. V ľavej časti budovy máme jednoizbový apartmán s rozlohou päťdesiat metrov štvorcových, potom priestranný dvojizbový byt veľkosti sedemdesiatdeväť metrov štvorcových a ešte štvorizbový byt so stosiedmimi metrami štvorcovými. Na siedmom podlaží je k tomu bytu taktiež terasa s dvadsiatimi šiestimi metrami plochy. Na druhej strane budovy máme opäť jednoizbový apartmán s štyridsiatimi šiestimi metrami, trojizbový byt so sedemdesiatimi ôsmimi metrami štvorcovými a ďalší trojizbový byt s šesťdesiatimi siedmimi metrami. Opäť na siedmom podlaží je k tomuto bytu pridelená terasa s tridsiatimi metrami štvorcovými. No a na záver strecha. Na ľavej veži sú umiestnené veterné turbíny a na pravej veži sa rozprestierajú solárne panely.

Materiálové riešenie: Ako farbu fasády som zvolil šedý odtieň ktorý kontrastuje so žlto/bielymi tieniacimi posuvnými lamelami, ktoré majú jednak estetickú funkciu, ako aj praktickú. Na strednej časti fasády som použil imitáciu kamenného obkladu, ktorý zvýrazňuje a zároveň odlišuje túto časť budovy od jej zvyšku a dodáva jej pocit ucelenosti a vertikality. Okná majú hliníkový rám s čiernym vonkajším a šedým vnútorným olemovaním. Na výstupy na strechu som taktiež použil imitáciu kameňa, ktorý vytvára príjemný pocit v spojení so zeleným trávnatým kobercom na streche budovy.