Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Blanka Gažová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.

Hlavnou myšlienkou  návrhu  bolo navhnút objekt ktorý  vystihuje  lokalitu na ktoréj sa nachádza. Snažila  som sa navrhnúť objekt  ktorý svojim tvarom  prilieha  tejto  časťi  mesta, svojou funkciou zhromažduje  ludí  rôznich  záujmov  a  svojím vyhľadom  vzplíva. Funkčne som objekt rozdelila  do  dvoch časťí. Do časťi ktorú môže použiť  každý  okoloidúci,  a  do časťi  ktorú  používaju  iba  žijúci  a pracujúci  tu. Inšpiráciou  k dosiahnutiu  takehoto  tvaru  budovy  boli  smery   ulíc a  priehladnosť  do  okolia  nachadzajúc  sa  na   tomto  pozemku.

Pozemok na ktorom navrhujeme polyfunkčný dom nachádza sa v Bratislave, presnejšie na nároží ulíc Záhradníckej a Karadičovej. Pri navrhovaný tohto objektu rátala som zo zakomponovaním aj vedlajšieho pozemku a revitalizáciou celého bloku, ktorou časťou je navhnutý objekt. Táto atraktívna  lokalita  pozemku,  a hustota  dopravy  má fakticky jedno riešenie viazdu na pozemok a to je z ulice  Bazovéj.  Na parkovanie, kôly rozlohy pozemku, zvolila som trojpodlažný zakladač. Blok, ktorým je súčasťou polyfunkčný dom, obsahuje príjemnu časť zeleňe v strede bloku,  vyhradenú  hlavne pre  žijúcih  v ňom. Vedľa objektu  na  Karadičovej  ulici  nachádza  sa  aj  cyklotrasa  ktorá  by sa  tiahla  pozdĺž ulice. Cyklotrasu od pešej zóny izolovala som zeleňov, ktorá okrem tejto funkcie dáva aj príjemnú psychický pohodu prechádzajúcim vedľa objektu. Kedže je v  pláne aby kaviareň, ktorá sa nachádza na  prvom podlaží,  využívala počas  pekných  slnečních a príjemních  dní  aj exteriérovú časť, zakomponovala  som aj  v tejto časťi zeleň ktorá  izoluje  sediacich  od dopravy.  Smerom  do  Bazovej  ulice  umiestnené su aj statia na bycikle ako aj miesto na odpadky.

Polifunkčný dom má päť nadzemných podlaží, a tri podzemné podlažia, ktoré sú vyhradené na parkovanie prostredníctvom zakladača, ktorý obsakuje 36 miest na parkovanie.  Má tri vstupy do budovy, a taktiež vstup ktorý je  cez  zakladač.  Obsahuje  dva  jadrá.  Prvé   jadro  obashuje jeden  výťaha  tiahne  sa  cez prvé  a druhé nadpodlažie. Druhé  jadro sa  tiahne cez  všetky podlažia. Druhé  jadro obsahuje  dva výťahy,  prvý sa využíva  na  administrativne  priestory  a  druhý na  obytnú časť . Na prvom podlaží  na chadza  sa kaviareň, ktorá  je spojená s knihkupectvom, ktoré sa  nachádza  na  druhom  podlaží.  Kaviareň  má  dva  vstupy.  Vstup  z  ulice a vstup  z  vnútrobloka.  Kaviareň využíva  aj  vonkajšie priestory počas letných a príjemných dní. Na druhej časťi prvého podlažia nachádza sa zakladač cez ktorý je možný vstup, recepcia zo vstupom  z ulice a komunikačné jadro.  Na druhom  podlaží  sa  nachadza  už  spominané  knihkupectvo  a administrativne  priestory rozlohy  193m². Tretie podlažie  obsahuje  administratívne  priestory  rozlohy  360m².  Na  vstupe  do administratívnych  prietorov  na  prvom a na  treťom podlaží využíva sa  jeden výťah, ktorým   nie  je  možné  dostať  sa  na vyššie  podlažia. Na  štvrtom podlaží,  ktoré  je  tvarovo  rovnaké  ako druhé a tretie nachádzajú  sa obytné priestory.  Jeden  apartmán  a dva  byty. Na piatom  podlaží,  ktoré  je  tvarovo  rovnaké  ako  prvé  podlažie  nachádzaju  sa dva byty, ktoré majú za výhodu veľkú terasu s výnimočným pohľadom na mesto.

V budove  je využitý kombinovaný  systém. Na prvom a piatom podlaží obvodové steny sú zároveň aj nosné. Kedže sú tieto dva podlažia rovnakého tvaru cez druhé, tretie a štvrté podlažie ktoré je rozlohovo väčšie v častiah kde by mala byť  nosná  stena ako  na  prvom a piatom podlaží sú stĺpy okrúhleho tvaru. Stena na vychodnej strane objektu je celá nosná. Stabilite budovy napomáhajú aj jadrá vytvorené z tubusov.

Nedaleké Twin City, ktoré  sa  nachádza  tiež  na  Karadičovej  ulici ma  inšpirovalo  použiť podobnú  fasádu.  Myslím  si, že  svojou farbou spríjemní   a osvieži  túto časť  mesta. Fasáda  na  prvom  a piatom  podlaží  je  šedá betónovej   farby , druhé, tretie  a  štvrté podlažie  osviežuje červenś  tehla.  Na terase  sa  nachádza zábradlie,  ktoré  je  zo  železa  čiernej  farby. Takej farby sú  rámy okien a tiež rám sklene  časťi v kaviarňi.