Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Veronika Grznárová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.


Úlohou bolo vytvoriť unikátny priestorový a programový koncept spolupracujúci s okolitými pôvodnými a novovzniknutými prevádzkami a ponúkaným potenciálom lokality. Preto bolo mojou hlavnou ideou vytvoriť objekt, ktorý na jednom mieste ponúka bývanie, prácu a služby. Navrhnúť atraktívny a reaktívny priestorový koncept, ktorý nie len dopĺňa existujúcu urbánnu štruktúru, ale má za cieľ vytvoriť nový spôsob organizácie priestorov schopnej reagovať na funkčné zmeny v budúcnosti.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Navrhla som polyfunkčný dom, ktorý je situovaný v centre mesta na nároží ulíc Záhradnícka a Karadžičová v Bratislave. V blízkosti objektu sa nachádza obytný súbor 500 bytov, Nové Nivy a aj revitalizovaný parčík. Súčasťou je aj pôvodná bytová zástavba, ktorá hraničí s naším pozemkom. Objekt je 6 podlažný a tak zachováva výšku budov, ktoré sa v jej blízkosti nachádzajú. Natočenými podlažiami na nároží vzniká zaujímavý priehľad. Pred objektom sa nachádza rozšírený chodník, ktorý slúži ako pred priestor budovy, kde sa môžu ľudia stretávať pred vstupom do budovy. Z južnej strany je vstup do auto-výťahu a menšia zeleň, ktorá dotvára celkový dojem.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Polyfunkčný dom pozostáva zo 6 nadzemných podlaží a dvoch podzemných podlaží. Jednotlivé nadzemné podlažia majú zošikmené strany, ktoré sa striedajú a sú do seba zapustené. Na najvyššom podlaží je toto striedanie porušené a steny sú narovnané z dôvodu vytvorenia terás pre dva byty, ktoré sa tu nachádzajú. Byty sú trojizbové a sú zrkadlovo otočené. Kuchyňa je prepojená s jedálenským stolom a obývačkou. Z obývačky je prístup na spomínanú terasu, ktorá obklopuje celé podlažie. Pre vytvorenie väčšieho súkromia a tiež možnosti, že v budúcnosti bude za naším objektom navrhnutá iná budova, preto som z východnej strany umiestnila drevenú lamelovú stenu, ktorá súčasne vytvára prestrešenie terasy. O poschodie nižšie sa nachádza co-workingový priestor, ktorý je aj na ďalších 4 podlažiach. Každé podlažie obsahuje rovnaké priestory. Co-working space, zasadačky, kuchynku a na chodbe wc pre zamestnancov a tiež miestnosť pre upratovačku. Z jednotlivých podlaží je možný prístup na jednu väčšiu a na jednu menšiu terasu. A nakoniec v parteri prvého nadzemného podlažia sa nachádza vstupná hala s recepciou, zázemím a miestom na oddych alebo na počkanie. Okrem toho sa tu nachádza výťah a únikové schodisko, ktoré prechádza celou budovou. Na ľavej strane od vstupnej haly je kníhkupectvo, v ktorom bolo vytvorené zázemie pre zamestnancov a tiež sklad. Pre návštevníkov sú tu regály s knihami a možnosťou si pohodlne sadnúť a prelistovať si knihy. Na pravej strane sa nachádza menšia kaviareň, ktorá tiež okrem pohodlných miest pre návštevníkov zahŕňa v dispozícií wc pre mužov aj ženy, záchody sú navrhnuté podľa požiadaviek univerzálneho navrhovania. Hneď vedľa sa nachádza miestnosť pre upratovačku a zázemie zamestnancov, kde majú svoju šatňu a vlastnú hygienu. Za kaviarňou sa nachádza priestor, ktorý je určený pre auto-výťah. Pre úzky prístup je z každej strany umiestnený menší semafór, ktorý informuje vodičov. Výťah zvezie auta na dve podzemné podlažia, kde sa nachádzajú parkovacie miesta len pre zamestnancov a nájomcov bytu, pre tých ktorí nechodia autom je vytvorení priestor, kde si môžu odparkovať motorku alebo bicykel. Na prvom podzemnom podlaží sa nachádzajú dve technické miestnosti a na druhom podzemnom podlaží sa nachádzajú dve pivnice, každá pre jeden byt. Z dôvodu nosného systému je podzemný priestor zmenšený a tak sa nenachádza pod celým objektom.

KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

V objekte je použitý skeletový systém, ktorý kopíruje tvar druhého a štvrtého podlažia. Konštrukčná výška podlaží je 3500 mm a svetlá výška 3000 mm pri bytoch sa to líši a svetla výška je teda 2750 mm. Stropná konštrukcia medzi jednotlivými podlažiami má 250mm hrúbku. Na vykonzolovaných častiach je ale hrúbka 500 mm a z toho dôvodu je vo vnútri použití podhľad pre zachovanie jednotného pohľadu na strop. Ako základy som použila základové pásy hrúbky 700 mm. obvodové steny majú hrúbku 400 mm, murované deliace priečky 250 mm a 150mm. Pri zasadačkách sú použité sklenené priečky hrúbky 60 mm. Fasáda je bielej farby s pravidelne umiestnenými veľkými oknami a dverami na terasy. Každé druhé okno je otváravé. Fasádu dotvára zaujímavý hlavný prvok návrhu a to drevené lamely. Ich rozmer je 70x150 mm. Prechádzajú od jedného podlažia k druhému v miestach kde sa nachádzajú balkóny a tak vytvárajú pocit zábradlia. Okrem toho slúžia ako tieniace prvky, aby sa fasáda moc neprehrievala v lete, keďže je natočená celou dĺžkou na západnú stranu. Lamely sú uchytené na kovových pasoch. V mieste kde sa otvárajú okna sa tieto lamely otvárajú na základe kabinetového princípu odsúvania.