Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Valeriia Latysheva
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Yakob Meziani, PhD.

Cieľom môjho návrhu bolo vytvoriť polyfunkčný objekt, ktorý by svojou náplňou zlepšil kvalitu prostredia a komunitného života v okolí. Jestvujúca zástavba na nároží ulíc Záhradnícka a Karadžičova momentálne nenesie žiadnu funkciu, preto mojím rozhodnutím bolo objekty v celom bloku asanovať a vytvoriť v rámci areálu samostatné vnútrobloky, kde môj polyfunkčný objekt by bol súčasťou jedného z týchto blokov. Konceptom môjho návrhu polyfunkčnej budovy bolo vytvorenie spoločenských verejných a poloverejných priestorov, ktoré by boli atraktívne prevažne pre mladých ľudí, vzhľadom k tomu, že v blízkom okolí sa nachádzajú edukatívne zariadenia. Tvarom budovy som chcela prilákať ľudí do vnútrobloku a zároveň odhlučniť vytvorený dvor od frekventovanej križovatky. Po analýzach prostredia a okolia som skonštatovala nedostatok verejných a komunitných priestorov, ale zároveň kvalitnú občiansku vybavenosť. Preto som sa rozhodla pre návrh priestorov, ktoré by priťahovali záujem mladých ľudí o spoločenské akcie a kooperatívnu prácu, čiastočne doplnenú o ubytovanie.