Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Daniel Mrva
 : 3. ročník
 : doc. Ing.arch. Ľ.Ilkovičová, CSc.


URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Riešený pozemok sa nachádza na križovatke vysoko-frekventovaných ulíc - Karadičova, ktorá prepája Bratislavský “downtown” so starým mestom , hlavnom železničnou stanicou a taktiež napojenie na Raču. Záhradnícka ulica kolmým krížením Karadičovej ulice, zachytáva inú spádovú oblasť, napomáha prepojeniu mestskej časti Staré Mesto s letiskom.
Aktuálnym problémom riešeného pozemku a dotykových pozemkov na vymedzenom území je nedostatočne využitý potenciál. Nakoľko sa dá predpokladať, že by priemyselné a skladové objekty v blízkej dobe boli rozpredané a nahradené novýmy výstavbami s rozdielnym charakterom a výslednou disharmóniou, rozhodol som sa pristúpiť k riešeniu celej urbanistickej časti vymedzenej ulicami Karadičova, Záhradnícka, Bazová a Svätoplukova. Na Záhradníckej ulici vytváram chýbajúcu parter, ktorý mi radovou zástavbou objektov vytvára vnútroblok s priestorom vhodným na park, pobytové plochy a prípadné voľnočasové využitie obyvateľmi, či širšou verejnosťou. Hlavnou dominantou parku sú v konečnom dôsledku verejné plochy, zeleň a ucelenosť a vyvrcholenie verejného priestoru mnou navrhnutá budova inštitútu.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Na nárožie križovatky vkladám dominantnú hmotu, ktorá mi určuje budúci charakter a rozvoj územia. Samotná budova pozostáva z viditeľných dvoch blok, kde dominuje administratívny blok, na ktorý je napojený ubytovací trakt s apartmánmi zabezpečenými samostatným vchodom smerom z vnútrobloku, ale taktiež prepojením pavlačou s administratívnou časťou.
Budova je vymedzená pre Inštitút práv a slobôd Milady Horákovej, kde si vieme inštitút predstaviť ako verejný objekt slúžiaci  právnou formou ľuďom, vzdelávaniu a efektívnemu využitiu ich voľného času. Je teda otvorená pre verejnosť, svojím vybavením na prízemí kultúrno-spoločenskými priestormi, klientským centrom a kaviarňou a na druhom nadzemnom podlaží odbornou knižnicou. Priestor a služby Inštitútu majú a chcú byť určené širokej verejnosti, síce sa vstupuje do budovy z križovatky cez uskočenie pripomínajúce tmavé časy posledných rokov Milady Horákovej, no následne vojdeme do srdca budovy, ktoré je dostatočne presvetlené a otvorené. Priestor zabezpečuje bezpečný pohyb a pobyt osôb, komunikácie sú presvetlené a kladie sa dôraz na ich nevyhnutnosť a vážnosť. 

ADMINISTRATÍVNA ČASŤ
Priestory samotnej administratívy sú orientované presklenými fasádami na S-Z a sú vymedzené na piatich podlažiach prístupných výťahom alebo a schodiskom. Administratívne priestory sa kombinujú a poskytujú široké využitie inštitútom. Na najvyššom podlaží administratívy sa nachádza pobytová terasa, ktorá je prispôsovená na denné, ale i výnimočné akcie. 

OBYTNÁ ČASŤ
Obytný trakt prístupný cez pavlač orientovanú východne poníka komfortné súkromie, keďže z pavlače sú prístupné vždy len 3 byty a jeden sa nachádza za schodiskom. Obytné miestnosti sú vhodne presvetlené zo západnej strany, kedže sa predpokladá ich využitie výnimočnými návštevami alebo zamestnancami, prípadne pre zahraničných kolegov.
Každá apartmán je vybavený predsieňou, kúpelňou spojenou s WC a následne obytnou miestnosťou (jednou izbou alebo dvomi), kde je v každej dennej časti kuchynský pult so základným vybavením. 

Zastavaná plocha 663 m2
Počet parkovacích miest v zakladači: 14
Počet apartmánov: 13