Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Jana Šujaková
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. L. Rollová, PhD.

Riešené územie sa nachádza v meste Bratislava, na nároží križovatky ulíc Karadžičova - Zahradnícka. Obe z ulíc sú zároveň dôležitými dopravnými tepnami mesta. Bezprostredné okolie tvoria prevažne zastavané územia. Vstup na pozemok je orientovaný z južnej strany, Bazovej ulice.

Cieľom zadania bolo navrhnúť polyfunkčný objekt. Pri navrhovaní tvaru a hmoty budovy bol veľkým limitom samotný tvar pozemku, ktorý je úzky a zároveň má nepravidelný tvar. Pri výške budovy som sa orientovala podľa okolitej zástavby. Pri navrhovaní bolo mojim cieľom podporiť funkcie objektu a vytvoriť elegantný dojem.

V objekte ide o spojenie funkcií bývania, administratívnych priestorov a vybavenosti. Objekt má päť nadzemných a dve podzemné podlažia. Na prízemí sa nachádzajú priestory na prenájom vhodné pre vybavenosť, čo odkazuje na frekventované okolité ulice, v ktorých bezprostrednej blízkosti sa polyfunkčný dom nachádza. Môžeme tu nájsť kaviareň, orientovanú priamo na nároží, kaderníctvo s manikúrou a malá servisná prevádzka. Každá z prevádzok má samostatný vstup a zázemie.  Ďalšie dve podlažia slúžia administratívnej funkcii, pričom dispozícia je navrhnutá flexibilne s možnosťou úprav podľa potreby nájomcu. Byty sa nachádzajú na najvyšších dvoch podlažiach, majú zároveň súkromný oddelený vstup od ostatných prevádzok. Prevažnú časť tvoria dvoj-izbové byty, ktoré môžu slúžiť ako štartovacie byty pre páry, či ako prechodné byty určené pre ľudí dochádzajúcich za prácou. Parkovanie je vzhľadom na polohu pozemku situované v dvoch podlažiach podzemných garáží pričom sú prístupné autovýťahom. Garáže sú doplnené o cyklogaráž pre obyvateľov a stojiská na bicykle pre zamestnancov.

Budova pozostáva z kombinácie nosných komunikačných jadier a stĺpov. Základný modul sa odvíjal od podzemného parkovania. Konštrukcia je podporená nosnou obvodovou stenou. Časť stropu nad kaviarňou je vykonzolovaná. Cieľom bolo dosianuť väčšiu prehľadnosť pre účastníkov cestnej prevádzky a zároveň rozšíriť priestor pre chodcov.
Strecha má charkter plochej strechy. Balkóny sú konštruované zo železobetónovej dosky doplnenej samonosným skleným zábradlím.

Ako fasádny materiál som si zvolila odvetranú fasádu. Balkóny sú z betónovej dosky, ktorú dopĺňa šedý obklad a celozasklené zábradlie. Doplňujúcimi prvkami fasády sú francúzske okná, ktorých zábradlie je na podobnom princípe ako pri balkónoch s rozdielom kotvenia zasklenia.