Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Počas workshopu Digitálnej architektúry II mali študenti 5. ročníka za úlohu nájsť si inšpiráciu v prírodných vzoroch a vytvoriť z nich geometrický formálny jazyk. Ten počas semestra prezentovali pomocou štúdií komponentov - uzavretých experimentov a následne ho aplikovali v proto-štruktúre mosta. Na implementáciu formálneho jazyka bol použitý program Rhinoceros a jeho plugin Monoceros, využívajúci Algoritmus Wavefunction Collapse, používaný aj pri generovaní priestorov v počítačových hrách.

Garant predmetu:
Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

Vyučujúci:
doc. Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Ing. arch. Tomáš Tholt
Ing. arch. Viliam Zajíček, PhD.
Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD.


Peter Romaník - Rozsochacovy most by datalab.fad on Sketchfab