Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

december 2016

 • 18.12.2016
  • Študentská osobnosť roka
   Študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2015/2016 za mimoriadne výsledky v študijnej, vedecko – výskumnej a tvorivo – umeleckej činnosti v kategórii Kultúra a umenie sa stal Mgr. art. Stanislav Sabo z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Srdečne gratulujeme !  
 • 07.12.2016
  • Súťaž ISOVER 2017 - aktualizácia
   Aktualizácia 8.12.2016: Na webe pribudla informácia z "teacher´s day" v Madride. Od 9.12.budú "online-školenia" k relevantným témam... Ak máte záujem zúčastniť sa tejto súťaže, zaregistrujte sa, prosím! Budete dostávať tieto informácie priamo...  
 • 06.12.2016
  • NA SPOLOČNÝCH ZÁKLADOCH: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome

   Projekt s názvom Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome a rovnomenná výstava ako výstup projektu vznikli na pôde Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika ako výsledok zahraničnej bilaterálnej slovensko-maďarskej spolupráce. 


    
  • ZASADNUTIA AKADEMICKEJ OBCE FA STU

   Akademický senát FA STU pozýva členov AO FA STU na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 12. decembra 2016 o 9:30 hod. v posluchárni č. 119

    
 • 05.12.2016
  • Virtuálne dunajské nábrežia

   Projekt Virtuálne dunajské nábrežia vznikol na FA STU s podporou Dunajského fondu. Snaží sa o sprístupnenie diplomových prác študentov zaoberajúcich sa analýzou potenciálov vybratých častí dunajských nábreží pomocou digitálnej platformy pre virtuálnu realitu verejnosti.

    
 • 02.12.2016
 • 01.12.2016
  • Konferencia Pochovaní pod pamiatkami

   Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku (IKP) Vás srdečne pozýva na konferenciu v rámci projektu Živá kultúra a pamiatky s názvom Pochovaní pod pamiatkami.