Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

AKTUÁLNE TERMÍNY VA - ZS 2020/2021: 

11.9.2020: Zverejnenie tém VA na webových stránkach jednotlivých VA (informácie o téme a iné, ideálne prezentácia) a uvedenie, pre aké predmety sú témy určené.
16.9.2020: 1. kolo prihlasovania (do 13:oo, schvaľovanie 13:oo-15:oo)
17.9.2020: 2. kolo prihlasovania (do 13:oo, schvaľovanie 13:oo-15:oo)

Prihlasovanie študentov bude prebiehať výlučne cez AIS na jednotlivé ateliérové predmety!
Ihneď po ukončení schvaľovania budú zoznamy prijatých študentov zverejnené na webe VA.
Spresnené inštrukcie pre prihlasovanie sa študentov doplníme...

21.9.2020: Začiatok semestra...

JEDNOTLIVÉ VERTIKÁLNE ATELIÉRY:

 : ARCHITEKTÚRA : URBANIZMUS 

      : DIZAJN