Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica FAD je z dôvodu protiepidemických opatrení do odvolania zatvorená

 

Služby Knižnice FAD STU počas zatvorenia

 

- absenčné (výpožičky) aj prezenčné štúdium - nedostupné

- výpožičná lehota kníh bola predĺžená do 30.4.2021, skrípt do 2.7.2021

- pre nie končiace ročníky môže byť výpožičná lehota aj dlhšia

- vrátenie literatúry osobne bude možné po znovuotvorení Knižnice FAD

- vrátiť literatúru je možné aj poštou na adresu Knižnica FAD, Nám. slobody 19, 812 45  Bratislava

- úhrada pokuty za upomienku bude možná až po znovuotvorení Knižnice FAD, ak ste dostali upozornenie, kontaktujte nás na kniznica.fad@stuba.sk

 

- služby počas zatvorenia:

- STN normy sprístupnené pre študentov STU (rovnaký prístup ako v roku 2020)

- v prípade záujmu poskytneme rešerše na konkrétne témy z dostupných online zdrojov z databáz STU

- požiadavky na rešerš zasielajte na e-mailovú adresu kniznica.fad@stuba.sk

- aktuálne webináre a online prednášky

- prehľad dostupných online zdrojov dostupných voľne alebo na základe VPN

 

- evidencia publikačnej a umeleckej činnosti pre vykazovacie obdobie 2020 bola ukončená

- zber podkladov pre vykazovacie obdobie 2021 je možný už aj teraz - kontakt:

- publikačná činnosť - Beáta Farkašová beata.farkasova@stuba.sk

- umelecká činnosť - Mária Filová: maria.filova@stuba.sk