Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU je od 25.11.2021 do odvolania zatvorená.

 

Kontakt na pracovníkov Knižnice FAD:

e-mail: kniznica.fad@stuba.sk / tel. č.:  02 / 57276 220; 0918 / 665 025

 

VÝPOŽIČKY, NÁVRAT LITERATÚRY A PREZENČNÉ ŠTÚDIUM

- výpožičky a vrátenie literatúry je možné po predchádzajúcej dohode s pracovníkmi knižnice cez vrátnicu FAD

- výpožičné lehoty všetkej požičanej literatúry budú predĺžené na celú dobu zatvorenia

- poplatky za upomienky či predlžovanie spadajúce do obdobia od 25.11.2021 do znovuotvorenia nebudú účtované

 

REŠERŠ NA POŽIADANIE

- v prípade záujmu poskytneme rešerše na konkrétne témy z dostupných online zdrojov z databáz STU či fyzického fondu Knižnice FAD

- požiadavky na rešerš zasielajte na e-mailovú adresu kniznica.fad@stuba.sk

 

ONLINE DOSTUPNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE

- informácie o dostupných prístupoch k elektronickým informačným zdrojom a časopisom z domu

- prístup do vybraných služieb STN-online pre študentov a doktorandov STU

- databáza DETAIL inspiration dostupná z IP adries STU

 

EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI

- zber podkladov pre vykazovacie obdobie 2021 (fyzicky / v elektronickej forme) - kontakt:

- Beáta Farkašová: beata.farkasova@stuba.sk - publikačná činnosť a ohlasy

- Mária Filová: maria.filova@stuba.sk - umelecká činnosť