Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Kvôli prerušeniu prezenčnej výučby na Fakulte architektúry STU a z dôvodu preventívnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 je Knižnica FA až do odvolania zatvorená.

 

Vrátenie literatúry do Knižnice FA - termín: v stredy od 10,00 do 11,00, miesto: vrátnica FA - viac informácií tu

Zamestnanci a doktorandi fakulty, ktorí by potrebovali prístup k fyzickému fondu knižnice alebo by chceli realizovať výpožičku literatúry, nech kontaktujú jej pracovníkov na tel.č.: +421/918 665 025 alebo na e-mailovej adrese kniznica@fa.stuba.sk.

 

- E-BOOKY zakúpené pre Knižnicu FA (prístupné cez vzdialený prístup VPN) - úvodná stránka

- online prístup k elektronickým časopisom - aktualizácia 28.4.2020

- náhľad do záverečných a kvalifikačných prác dostupný na stránkach CRZP SR

 

ONLINE DATABÁZY STU:

- EIZ elektronické informačné zdroje - multidisciplinárne databázy licencované STU prístupne cez VPN - okrem iného:

- databáza ProQuest ponúka vedecké a odborné časopisy, knihy, zborníky z konferencií, výskumné správy, kvalifikačné a dizertačné práce, noviny, spravodajstvo, multimédiá a mnohé ďalšie publikácie (bližšie informácie o databáze a dostupných architektonických časopisoch)

- databáza Wiley Online Library je multidisciplinárnou databázou online zdrojov z oblasti prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied (napríklad prístup k časopisom Architectural Design - roky 2005-2020 alebo Stahlbau - roky 1998-2020)

- elektronické verzie učebníc z databázy Springer Nature prístupné cez univerzitné IP adresy (zoznam dostupných učebníc)

 

POMOC PRI VYHĽADÁVANÍ V EIZ:

- multidatabázový vyhľadávač vo všetkých dostupných databázach STU SUMMON - architecture and building

 

INÉ DOSTUPNÉ ZDROJE:

- otvorené časopisy, knihy a sivá literatúra od Albertina Icome, Bratislava

- databáza Taylor&Francis Books Open Access poskytuje prístup k monografiám zameraným na spoločenské, humanitné a sociálne vedy, biológiu, životné prostredie, právo a inžinierstvo - vstup

- Register modernej architektúry SR prezentuje najlepšie diela modernej architektúry 20. storočia na Slovensku

- Digitálna knižnica historických dokumentov a publikácií z tvorby ÚĽUV

- Univerzitná knižnica v Bratislave vo svojej digitálnej knižnici sprístupňuje učebnice, encyklopédie, slovníky, príručky, rôzne vedecké publikácie, beletriu, denníky, týždenníky, časopisy zábavného či politického charakteru od 16. storočia po súčasnosť

- voľne dostupné knihy a časopisy na ISSUU - architektúra a umenie - bytové dekorácie, obnova domov, bytov, záhrady - veda - dopravné prostriedky

- databáza Floowie umožňujúca čiastočný náhľad do slovenských a českých publikácií a periodík - zoznam vybraných časopisov a kníh

 

WEBINÁRE A ONLINE PREDNÁŠKY nájdete v novej záložke v menu pod Aktuality - Webináre.