Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

ČASOPISY SPRÍSTUPNENÉ V KNIŽNICI FA :

PROFILOVÉ ČASOPISY V PRINTOVEJ A ELEKTRONICKEJ VERZII:
Zoznamy časopisov, ktoré sú dostupné vo fonde Knižnice FA:

V uvedených zoznamoch nájdete základné informácie o časopise (ISSN, zameranie časopisu, indexácia v DB Current Contents Connect, WoS a SCOPUS, príp. sprístupnenie el. verzie časopisu). Detailnejšie informácie o časopise získate kliknutím na názov časopisu (otvorí sa webstránka časopisu).

Archivované odborné časopisy v Knižnici FA zoznamy odborných časopisov zo zahraničia a SR s detailnými informáciami, ktoré ročníky časopisov sú k dispozícii priamo v priestore knižnice so študovňou alebo sú uchovávané v sklade knižnice.


 

NOVÉ ZAHRANIČNÉ ČASOPISY Z OBLASTI ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU                                    

(sprístupnené v printovej verzii od r. 2017)

- LOG (USA)
- FUTURE ARQUITECTURAS (Španielsko)


ELEKTRONICKÉ VERZIE PROFILOVÝCH ČASOPISOV:
Na knižničných PC je k dispozícii prístup k plnotextovej on-line verzii týchto platených časopisov (od r. 2014):

-     ARCHITECTURAL RECORD (USA)
-     THE ARCHITECTURAL REVIEW (UK)
-     ARKKITEHTI - ARK (Fínsko)
-     BAUMEISTER (Nemecko)
-     DETAIL (Nemecko)
-     DOMUS (Taliansko) nový prístup od apríla 2017!
-     TOPOS (Nemecko)                                                                                                                                          
-     ARCH o architektúre a inej kultúre (SR)
-     DESIGNUM (SR)
-     EUROSTAV (SR)

Vyššie uvedené časopisy sú v knižnici k dispozícii aj v printovej verzii.


NEZÁVISLÉ ZAHRANIČNÉ ČASOPISY Z OBLASTI ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU
(sprístupnené v printovej verzii od r. 2014)

- MARK Another Architecture (k dispozícii od r. 2014-2017; ukončené vydávanie časopisu)
- TOO MUCH
- VOLUME


ČASOPISY PRÍSTUPNÉ NA INTERNETE V DATABÁZACH
(voľne prístupné plnotextové alebo bibliografické databázy)

DOAJDirectory of Open Access Journals. V databáze nájdete recenzované, voľne prístupné plnotextové vedecké a odborné časopisy.

EZB  Electronic Journals Library. V databáze sa nachádzajú elektronicke časopisy vyše 300 inštitúcií z celého sveta. Viac ako 50% časopisov sprístupňujú úplné texty článkov.  

SKP Súborný katalóg periodík. Databáza obsahuje záznamy domácich a zahraničných periodík (odborných, vedeckých i záujmových časopisov, ročeniek, správ z konferencií, zborníkov a i.), ktoré sa nachádzajú vo fondoch knižníc a iných inštitúcií SR.