Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

TEÓRIA A DEJINY ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU, OBNOVA PAMIATOK A KONVERZIA BUDOV

 

Teória a dejiny architektúry

Prístup k plným textom jednotlivých kapitol elektronických kníh je možný z knižničných a fakultných PC kliknutím na ich názvy.

 Autor / editor

 Názov a rok vydania publikácie  Tematika
Ed. by Moravánszky, Á., Hopfengärtner, J.
Volume 1. Re-Humanizing Architecture. New Forms of Community, 1950-1970 (December 2016)
dejiny architektúry 20. storočia, 1950 -1970, rozdelená Európa
Ed. by Moravánszky, Á., Kegler, K. R.
Volume 2. Re-Scaling the Environment. New Landscapes of Design, 1960-1980 (December 2016)
dejiny architektúry 20. storočia 1960 -1980,  spolupráca Východu a Západu, zmena postojov, prostredia, spoločenských podmienok
Ed. by Moravánszky, Á., Lange, T.
Volume 3. Re-Framing Identities. Architecture's Turn to History, 1970-1990 (December 2016)
dejiny architektúry 20. storočia 1970-1990,  obnova rámca identity, paralely medzi dvomi spoločenskými systémami
Ed. by Hovestadt, L., Bühlmann, V.
Symbolizing Existence. Metalithikum III (May 2016)
filozofia, teória architektúry
Ed. by Sanvito, P.
Vitruvianism. Origins and Transformations (December 2015)
dejiny architektúry, pôvod, transformácia vitruvianizmu
Ed. by Wingårdh, G., Wærn, R.
Crucial Words. Conditions for Contemporary Architecture (November 2012)
kľúčové témy a podmienky súčasnej architektúry, teória architektúry
Quitzsch, H.
Gottfried Semper - Praktische Ästhetik und politischer Kampf (November 2014)
dejiny architektúry, 19. storočie
Tzonis, A., Liane, L.
Das Klassische in der Architektur (November 2014)
teória, dejiny architektúry
Harten, H.
Transformation und Utopie des Raums in der Französischen Revolution (November 2014)
dejiny architektúry, transformácia a utópia pri tvorbe priestoru
Rowland, Jr., B.
The Classical Tradition in Western Art (April 2014)
teória, dejiny architektúry a umenia Západu
Stein, R. B.
John Ruskin and Aesthetic Thought in America, 1840–1900 (April 2014)
teória, dejiny architektúry v Amerike 19. stor.
Pieper, J.
Das Labyrinthische. Über die Idee des Verborgenen, Rätselhaften, Schwierigen in der Geschichte der Architektur (October 2012)
teória a dejiny architektúry
Gänshirt, Ch.
Tools for Ideas. Introduction to Architectural Design (October 2012)
architektonické myslenie (popis a analýza teórií, stratégií, nástrojov) od Vitruvia, Albertiho, cez Panofského a Kempa k Aicherovi a Flusserovi
Ed. by Canter, D. V.
Architekturpsychologie (November 2014)
architektúra, psychológia
Ed. by Lajer-Burcharth, E., Söntgen, B.
Interiors and Interiority (November 2015)
interiér, teória, psychológia

 

Teória a dejiny urbanizmu

 Prístup k plným textom jednotlivých kapitol elektronických kníh je možný z knižničných a fakultných PC kliknutím na ich názvy.

 Autor / editor

 Názov a rok vydania publikácie

 Tematika

Ed. by Hovestadt, L., Bühlmann, V., In cooperation with Alvarez - Marin,D., Roman, M., Michael, S.
A Quantum City. Mastering the Generic (June 2015)
história a budúcnosť mesta,  výsledky projektu ETH Zürich
Bodenschatz, H., Sassi, P., Welch Guerra, M.
Urbanism and Dictatorship. A European Perspective (March 2015)
teória a dejiny urbanizmu počas režimov  v 1. pol. 20. storočia, perspektíva Európy
Rossi, A.
Die Architektur der Stadt. Skizzen zu einer grundlegenden Theorie des Urbanen (November 2014)
teória urbanizmu, architektúra mesta, skice

 

Obnova pamiatok a konverzia budov

 Prístup k plným textom jednotlivých kapitol elektronických kníh je možný z knižničných a fakultných PC kliknutím na ich názvy.

 Autor / editor

 Názov a rok vydania publikácie

 Tematika

Ed. by Khodakovsky, E., Skjold Lexau, S.
Historic Wooden Architecture in Europe and Russia. Evidence, Study and Restoration (November 2015)
drevené kostoly, sakrálna architektúra, pamiatky, obnova historických budov
Albert, M.-T., Ringbeck, B.
40 Years World Heritage Convention. Popularizing the Protection of Cultural and Natural Heritage (August 2015)
obnova pamiatok, svetové dedičstvo
Ed. by Albert, M.-T.
Perceptions of Sustainability in Heritage Studies (July 2015)
obnova pamiatok, svetové dedičstvo
Ed. by Wohlleben, M., Mörsch, G.
Georg Dehio und Alois Riegl – Konservieren, nicht restaurieren. Streitschriften zur Denkmalpflege um 1900 (November 2014)
pamiatková starostlivosť
von Buttlar, A., Dolff-Bonekämper, G., Falser, M. S., Hubel, A., Mörsch, G., ed. by Habich, J.
Denkmalpflege statt Attrappenkult. Gegen die Rekonstruktion von Baudenkmälern – eine Anthologie (November 2012)
pamiatková starostlivosť, obnova pamiatok, antológia
Cramer, J., Breitling, S.
Architecture in Existing Fabric. Planning, Design, Building (November 2012)
obnova budov, revitalizácia, historické budovy, technológia, teória
Ed. by Schittich, Ch.
Building in Existing Fabric. Refurbishment, Extensions, New Design (December 2012)
obnova budov, revitalizácia, nadstavby, nové navrhovanie 
Ed. by Schittich, Ch.
best of Detail: Sanierung/Refurbishment (October 2015)
obnova budov, sanácia, modernizácia, najlepšie príklady realizácie