Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Prístup do licencovaných databáz STU je financovaný zo zdrojov CVTI (MŠVVaŠ SR) a zo zdrojov STU (zoznam predplatených databáz). Prístup do databáz je možný na základe overenia IP adries alebo vzdialeného prístupu (návod na konfiguráciu a používanie vzdialeného VPN prístupu do siete STU):

 

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE

 

VYHĽADÁVANIE informácií v plnotextových a bibliografických databázach zo všetkých dostupných licencovaných zahraničných elektronických zdrojov STU (projekty NISPEZ), z open access databáz a voľne dostupných zdrojov je možné z fakultných a knižničných PC prostredníctvom multi-databázového vyhľadávača:        

                                

SUMMON

 

Výber z licencovaných databáz STU (plné texty, e-booky, časopisy, články...):

- Gale - Architecture, Design, Interior Design and Scenography, Urban Studies NOVÉ

- Science Direct - Physical Sciences and Engineering a Social Sciences and Humanities NOVÉ

- APS Physics - Physics and Arts NOVÉ

- Taylor & Francis - elektronické knihy:

- Education a Behavioral Sciences NOVÉ

- Architecture, Art, Built Environment, Cities & the Developing World, Computer Graphics & Visualization, Development Studies, Humanities, Urban Development, Urban Studies

+ prístup k častiam Routledge Encyclopedia of Modernism

- ProQuest - prehľad dostupných zdrojov

- Wiley Online Library - prístup k časopisom Architectural Design (2005-2020) alebo Stahlbau (1998-2020)

- Springer Nature - zoznam dostupných učebníc