Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Vyhľadávanie a zistenie dostupnosti odbornej literatúry  (odborné knihy, vysokoškolské učebnice, skriptá, zborníky, dizertačné a habilitačné práce, encyklopédie, slovníky, a i.) z celouniverzitného on-line katalógu je možné nielen z fondov Knižnice Fakulty architektúry, ale aj z ostatných fakultných knižníc STU:

 

On-line katalóg fakultných knižníc (ARL - Advanced Rapid Library)

Vyhľadávať publikácie v katalógu môžete na základe výberových kritérií podľa názvu publikácie, autora, kľúčových slov, vydavateľa, ISBN a pod. V skrátenom formáte publikácie sa zobrazí počet exemplárov, ktoré sa nachádzajú vo fonde príslušnej akademickej knižnici STU ako:

  • voľné (na požičanie) alebo sú k dispozícii len na prezenčné štúdium v priestore knižnice;
  • vypožičané alebo nedostupné (napr. vo fonde ústavov fakulty).                           

Podrobnejšie informácie o vyhľadávaní v on-line katalógu knižnice nájdete v Letáku.


VYHĽADÁVANIE informácií v bibliografických a plnotextových databázach (e-časopisy, e-knihy, príručky,...), a to súčasne zo všetkých dostupných licencovaných zahraničných elektronických zdrojov STU (projekty NISPEZ, pozri DATABÁZY, WoS a SCOPUS), z open access databáz a voľne dostupných zdrojov je možné z fakultných a knižničných PC prostredníctvom:

                                     

Multi-databázového vyhľadávača SUMMON

Návody na konfiguráciu a používanie vzdialeného prístupu z domácich počítačov do siete STU:  Vzdialený VPN prístup do siete STU.