Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica FAD otvorená - prosíme o zvýšenú opatrnosť, v priesotorch prebieha rekonštrukcia!

 

Knižnica FAD od 21.4.2021 otvorená v skrátenej forme otváracích hodín

 

Vstup do knižnice a študovne možný len s respirátorom a pri dodržiavaní platných preventívnych opatrení. 

 

Knižnica so študovňou:
 
Samostatná študovňa: 
 

Pondelok – štvrtok

Piatok              

9:00 - 14:00 hod.

9:00 - 14:00 hod.

Pondelok – štvrtok

Piatok 

8:00 - 14:00 hod.

8:00 - 14:00 hod.

 


KONTAKTY

 
Akvizícia fondu; konzultácie a odvolania k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti, školenia

Mgr. Zuzana Sýkorová

vedúca knižnice
prízemie, č. dv. 43

zuzana.sykorova@stuba.sk

+421/02/57276 233

+421/918 665 025

 

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti; konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti

Mária Filová

zástupkyňa vedúcej knižnice
prízemie, č. dv. 40

maria.filova@stuba.sk

+421/02/57276 232

 

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (citácií); konzultácie k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov (citácií)

Beáta Farkašová

prízemie, č. dv. 40

beata.farkasova@stuba.sk

+421/02/57276 251

 

Prevádzka knižnice: informačné, konzultačné a rešeršné služby, prezenčné a absenčné výpožičky, evidencia a spracovanie knižničných fondov

Bc. Ľubica Kováčová

lubica.kovacova@stuba.sk

+421/02/57276 220

 

Prevádzka knižnice: informačné, konzultačné a rešeršné služby, prezenčné a absenčné výpožičky, evidencia a spracovanie časopiseckého fondu
Mgr. Slobodana Marinkovičová slobodana.marinkovicova@stuba.sk +421/02/57276 220