Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Prosíme o zvýšenú opatrnosť, v priestoroch budovy FAD STU prebieha rekonštrukcia!

Vstup do priestorov knižnice možný len pri dodržaní platných preventívnych opatrení.

 

Otváracie hodiny Knižnice FAD od 6.9.2021 do odvolania:

 

Knižnica so študovňou:
 
Samostatná študovňa: 
 

Pondelok – piatok

9:00 - 14:00 hod.

Pondelok – piatok

8:00 - 14:00 hod.

 


KONTAKTY

 
Akvizícia fondu; konzultácie a odvolania k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti, školenia

Mgr. Zuzana Sýkorová

vedúca knižnice
prízemie, č. dv. 43

zuzana.sykorova@stuba.sk

+421/02/57276 233

+421/918 665 025

 

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti; konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti

Mária Filová

zástupkyňa vedúcej knižnice
prízemie, č. dv. 40

maria.filova@stuba.sk

+421/02/57276 232

 

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (citácií); konzultácie k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov (citácií)

Beáta Farkašová

prízemie, č. dv. 40

beata.farkasova@stuba.sk

+421/02/57276 251

 

Prevádzka knižnice: informačné, konzultačné a rešeršné služby, prezenčné a absenčné výpožičky, evidencia a spracovanie knižničných fondov

Bc. Ľubica Kováčová

lubica.kovacova@stuba.sk

+421/02/57276 220

 

Prevádzka knižnice: informačné, konzultačné a rešeršné služby, prezenčné a absenčné výpožičky, evidencia a spracovanie časopiseckého fondu
Jana Struhárová jana.struharova@stuba.sk +421/02/57276 220