Prejsť na obsah
Ateliér Olah / Lipková

2020/2021

Všetky nižšie uvedené projekty, ktoré boli realizované počas zimného a letného semestra 21/22, reagovali na zadanie Post Carbon Mobility. Koncept “post-uhlíkovej” spoločnosti je založený na všeobecnom znižovaní závislosti na fosílnych palivách. Osobná doprava je signifikantným zdrojom uhlíkových emisií a jedným z dôvodov globálnych klimatických zmien. Cieľom projektu bolo skúmať možnosti, akými dokážu elektrifikácia a nové formy osobnej mobility pozitívne prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy v dvoch oblastiach-  v oblasti prepravy v meste a v oblasti prekonávania dlhých vzdialeností. 

Letný semester 2020/21

-

ŠKODA SIMPL VISION INTERFACE ŠKODA ETIAM
Ľubomír Fundárek Filip Štefan Peter Ťapajna
Diplomová práca 2021 Diplomová práca 2021 Diplomová práca 2021
- - -
ŠKODA ALVY ACTIVE & RELAX MOOD BOARD
Róbert Hnilica Simona Matušovičová Róbert Kolek
Bakalárska práca 2021 Bakalárska práca 2021 3. ročník | Bc. |
- - -
ŠKODA CITY BUS    
Sedrik Poturnay  
3. ročník | Bc.

-

Zimný semester 21/22

-

ŠKODA POST CARBON
ŠKODA TEMPER
AIR SEAT
Róbert Hnilica
Simona Matušovičová Róbert Kolek
4. ročník | Bc. 4. ročník | Bc. 3. ročník | Bc.
ŠKODA LINIEE
Eva Polgáryová
3. ročník | Bc.