Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

1.7. 2021
Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov
(od 5.7. 2021)

14.6. 2021
ONLINE: Po škole s dekanom

4.6. 2021
- Ubytovacie kapacity pre študentov FAD STU pre akad. rok 2021/2022

- PRÍKAZ DEKANA - Čerpanie dovoleniek v termíne od 1.7.2021 do 14.9.2021

21.5. 2021
-Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu
(od 24.5.2021)

19.5. 2021
Rekonštrukcia toaliet FAD

18. 5. 2021
- Dištančné vzdelávanie očami učiteľov a študentov STU

14.5. 2021
- Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR

 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021

- Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v letnom semestri akademického roka 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

5.5. 2021
Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu
(od 6.05.2021)

30.4. 2021
Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu(od 3.05.2021)

Dodatok č. 3 k Príkazu rektora č. 2/2021-PR Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021

26.4 2021
Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu (od 26.04.2021)

21.4. 2021
- Knižnica FAD otvorená od 21.4.2021 v skrátených otváracích hodinách

8.4. 2021
- Mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19-od 12.4.2021

29.3. 2021
Udeľovanie národných víz zahraničným študentom – informácia

25.3. 2021
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169 z 24. marca 2021 k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17.marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

- UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

16.3. 2021
- VYHLÁŠKA 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest


8.3. 2021
Zbierka zákonov SR. Vyhláška č. 96. Určovania poradia očkovania COVID-19

5.3. 2021
Mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - od 08.03.2021

4.3. 2021
Viete odkedy a dokedy Vám platí test na Covid 19?

VYHLÁŠKA 97 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

VYHLÁŠKA 98 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

VYHLÁŠKA 99 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

- Ako rozoznať kvalitný respirátor?

 

1.3. 2021
Zbierka zákonov SR. Vyhláška č. 93. Určovania poradia očkovania COVID-19

Zbierka zákonov SR. Uznesenie č. 92. Predĺženie núdzového stavu

Mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 –od 01.03.2021

Zbierka zákonov SR. Uznesenie vlády SR, č. 77 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu

24.2. 2021
Prišli ste do kontaktu s pozitívnou osobou? Viete ako správne v takejto situácii postupovať.

21.2. 2021
Mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – od 22.02.2021

17.2. 2021
Verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác (Ing. arch. Kataríny Smatanovej, PhD., Ing. arch. Kataríny Kristiánovej, PhD., Ing. arch. Jána Legényho, PhD., Ing. arch. Niny Bartošovej, PhD.,)

15.2. 2021
COVID automat - pravidlá vychádzania platné od pondelka 15. februára 2021

- Návody pre používanie Microsoft Teams

12.2. 2021
Prehľad okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

10.2. 2021
- Opatrenia pre zamestnávateľov a zamestnancov v rámci COVID automat-u


- Inšpekcia práce dohliadne na dodržiavanie práva zamestnancov na prácu z domu

8.2. 2021
Úplné znenie Príkazu rektora číslo: 1/2021 – PR Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR v znení dodatkov číslo 1 a 2

Úplné znenie Príkazu rektora číslo: 2/2021 – PR Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021 v znení dodatkov číslo 1 a 2

27.1. 2021
Úplné znenie Príkazu rektora číslo: 2/2021: Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021

22.1. 2021
- Úplné znenie Príkazu rektora číslo: 1/2021: Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR v znení dodatku číslo 1 

- Príkaz rektora číslo: 2/2021: Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021

19.1. 2021
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. 1. 2021

14.1. 2021
Úplné znenie príkazu rektora č.7/2020: Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na STU na zimný semester akademického roka 2020/2021

12.1. 2021
ŠTÁTNE SKÚŠKY FAD STU - ONLINE

7.1. 2021
Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu

Bližšie informácie o priebehu prijímacieho konania online na FAD

3. 1. 2021
- UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020

Príkaz rektora č. 1/2021: Protiepidemiologické opatrenia STU v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR

- Informácie o zmene v prijímacom konaní a podmienky prijatia na FAD

4. 12. 2020
Skúškové obdobie zimného semestra akademického roka 2020/2021

27. 11. 2020
Úplné znenie Príkazu rektora číslo: 7/2020 – Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester akademického roka 2020/2021, v znení dodatku číslo 1

20. 11. 2020
Knižnica FAD - zmena poskytovania služieb a otváracích hodín

2. 11. 2020
Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci COVID opatrení pri vstupe do priestorov STU


30. 10. 2020
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

29. 10. 2020
Príkaz rektora č. 8/2020 „Opatrenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v súvislosti s celoplošným testovaním“ zo dňa 29.10.2020

28. 10. 2020
Celoplošné testovanie na COVID-19

26. 10. 2020
- UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

23. 10. 2020
Usmernenia dekana fakulty pre zamestnancov FAD STU počas zákazu vychádzania, ktoré vyhlásila vláda SR od 24.10.2020

Odporúčania rektora vydané na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky

Knižnica FAD - zmena otváracích hodín

21. 10. 2020
- Preventívne opatrenia na pracoviskách STU pri predchádzaní šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID-19

19. 10. 2020
- Informácia – Usmernenie HH SR – Covid 19

15. 10. 2020
- Opatrenia proti COVID19 
(od 15. 10. 2020)

9. 10. 2020
- Výzva k zamestnancom STU

7.10. 2020
DISKUSNÉ FÓRUM FAD STU

6. 10. 2020
- Nariadenie vlády SR č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

5. 10. 2020
- Termíny HABILITAČNÝCH PREDNÁŠOK:
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.,
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.,
Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

1. 10. 2020
Usmernenie dekana fakulty pre zamestnancov FAD STU v Bratislave

- Pokyn riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU k ubytovaniu a platbách za ubytovanie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (prevádzky a hromadné podujatia - zmena)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (hranice)

30. 9. 2020
- Definícia osôb v kontakte, čo robiť ak ste boli v kontakte s nakazenou osobou

Formuláre pre študentov:
Osoba s pozitívnym výsledkom Covid - 19
Osoba v karanténe z dôvodu podozrenia z nákazy Covid - 19


29. 9. 2020
- STU prechádza od 5. októbra 2020 na dištančnú formu výučby (pokyny)

- Habilitačná prednáška - Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (13.10.2020 o 10.00 hod.)

- Príkaz rektora č.7/2020 "Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester akademického roka 2020/2021" zo dňa 29.9.2020


25. 9. 2020

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA! - Koniec používania aplikácie Google Meet pri viac ako 100 študentov naraz. (účinnosť od 1. 10. 2020)


23. 9. 2020

- Výzva dekana fakulty zamestnancom a študentom Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave


18. 9. 2020

- AKTUALIZOVANÉ ROZVRHY

14. 9. 2020

- Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca / študenta pred začiatkom akademického roka 2020/2021


4. 9. 2020

- CESTOVANIE - služobné cesty do zahraničia (od 01.09.2020)

1. 9. 2020

KORONAVÍRUS a STU: všetko, čo potrebujete vedieť


31. 8. 2020

Informácie a pokyny k ubytovaniu na internátoch


27. 8. 2020

- POKYNY K ZAČIATKU ZIMNÉHO SEMESTRA 2020/2021

Knižnica FAD - september 2020


18. 8. 2020

Manuál pre vysoké školy a pre školské domovy obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl a základné prevádzkové podmienky študentských domovov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

17. 8. 2020

- Harmonogram akad. roka 2020/2021

3. 8. 2020

- Rozvrhy ZS 2020/21

31. 7. 2020

- Prieskum akreditačnej agentúry

16. 7. 2020

- Študijný poriadok STU 2020/2021


15. 7. 2020
Harmonogram zápisov v akademickom roku 2020/2021

25. 6. 2020

- Krízový plán pri predchádzaní šírenia ochorenia COVID-19 pre pracoviská STU v Bratislave (účinnosť od 24. 06. 2020)

22. 6. 2020

VIRTUÁLNY PRIESKUM FA STU 2020 (od 22. 06. 2020 - do 28. 06. 2020)

16. 6. 2020

SMERNICA DEKANA o usmernení k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov a študentov na pracoviskách Fakulty architektúry STU v Bratislave (účinnosť od 16. 06. 2020)

11. 6. 2020

VIRTUÁLNY PRIESKUM FA STU 2020

8. 6. 2020

- ŠTÁTNE SKÚŠKY (OBHAJOBY BAKALÁRSKYCH PRÁC) - ONLINE 17. 6. 2020

3. 6. 2020

PRÍKAZ DEKANA k čerpaniu dovoleniek počas leta 2020

1. 6. 2020

SMERNICA DEKANA o opatreniach v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu 

29. 5. 2020

- Prevádzka v študentských jedálňach STRAVOVACIEHO CENTRA STU (účinnosť od 1. 06. 2020)

28. 5. 2020

- INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA Čl. 13 GDPR

27. 5. 2020

Smernica dekana pre zamestnancov v súvislosti  s prevenciou šírenia koronavírusu (účinnosť od 1. 06. 2020)

Ako nahrať video prednášku v aplikácii PowerPoint


26. 5. 2020

- FAKULTA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU

Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 4/2013 - Študijný poriadok - Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (účinnosť od 26. 05. 2020)

Úplné znenie Študijného poriadku STU v znení dodatku č. 1 (účinnosť od 26. 05. 2020)


16. 5. 2020

- Webinár pre študentov FA STU: Metódy efektívneho učenia


15. 5. 2020

- Pridelenie miest v ŠD na akademický rok 2020/21

- PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE CENA DEKANA za akademický rok 2019/20


14. 5. 2020

ŠTÁTNE SKÚŠKY - ONLINE 22. 5. 2020

12. 5. 2020

- Webinár Poradenského centra STU - Časový manažment počas skúškového obdobia

11. 5. 2020

- Pokyny pre pridelenie ubytovania v ŠD na akad. rok 2020/2021


10. 5. 2020

Usmernenie ku konaniu skúšok, obhajob, štátnych záverečných skúšok
na FA STU počas pandémie COVID 19 – prechodné a výnimočné opatrenia s cieľom prispieť k zníženiu rizika
nákazy


5. 5. 2020

Pomoc absolventom získať relevantné pracovné pozície po ukončení štúdia


4. 5. 2020

- Metodické usmernenie k možnosti opätovného ubytovania študentov tretieho stupňa štúdia v ubytovacích zariadeniach STU v Bratislave

30. 4. 2020

Program IMPULZ CORONA STU na Úrade vlády

Vrátenie požičanej literatúry do Knižnice FA STU

-
Od 04. 5. 2020 je za dodržaní ustanovení tohto metodického usmernenia povolený vstup do laboratórií všetkým študentom tretieho stupňa štúdia bez ohľadu na ich súčasný pobyt

29. 4. 2020

ŠTÁTNE SKÚŠKY FA STU - ONLINE 15. 5. 2020

DVA ONLINE MESIACE NA FA STU


28. 4. 2020

- Plné znenie zákona  č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 25. 4. 2020)

27. 4. 2020

- Nový formát "point for science"prezentácie PhD./ArtD.

- Upravený HARMONOGRAM LS 2019/2020

30. 4. 2020 sa bude v priestoroch budovy FA STU vykonávať opakovaná DEZINFEKCIA, PROSÍME NEVSTUPOVAŤ do budovy fakulty! ĎAKUJEME!

- AIS eTest - vytváranie testovacích báz a otázok

24. 4. 2020

ŠTÁTNE SKÚŠKY FA STU - ONLINE 24. 4. 2020

- Webinár Časový manažment - STANOVENIE CIEĽOV, ktorý sa uskutoční v stredu 29.4.2020 od 15:00 do 16:00 prostredníctvom Google Meet. Študenti sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy z AIS-u a napísať na: poradenske.centrum@stuba.sk

23. 4. 2020

Výsledky ankety študentov STU k dištančnej metóde vzdelávania

- Metodické usmernenie k obnoveniu vedeckovýskumnej a experimentálnej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave


22. 4. 2020

NR SR  schválila novelu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia hôrnych dýchacích cies


21. 4. 2020

Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA a KEGA v roku 2020

- Pripravuje sa novela VŠ zákona, ktorý už bude obsahovať informácie a postupy ako majú VŠ a UNI "fungovať" počas pandémie20. 4. 2020 

- MENZA ACADEMICA FCHPT STU - stravovanie

15. 4. 2020 

- Ako sa predčasne odubytovať z internátov?

10. 4. 2020 

- Ako si vyzdvihnúť veci z internátov? (pokyny)

9. 4. 2020 

- Predčasné odubytovanie zo študentských domovov STU v Bratislave

- G - SUITE a eLearning - podpora FA STU 

- VIDEO NÁVODY
Meet a Calendarnaplánovanie Meet-u v Classroomako zdielať video v G-classroomG - Jamboard


8. 4. 2020

- Normy STN - online

Poradenské centrum STU


7. 4. 2020

- ONLINE KÁVA S DEKANOM

- PRVÁ ONLINE ŠTÁTNA SKÚŠKA Z TMAT


6. 4. 2020

- Otvorený list rektora Miroslava Fikara študentkám a študentom STU


3. 4. 2020

- Oznámenie k odubytovaniu a vyzdvihnutiu si vecí z internátov


2. 4. 2020

- ONLINE KÁVA S DEKANOM 7. 4. 2020 o 10:00 
(pripojiť sa môžete pomocou nasledujúceho odkazu ale len v doméne stuba, čiže univerzitným mailom @stuba.sk) https://meet.google.com/dyc-exyp-dpe


31. 3. 2020

- Úprava obsahu bakalárskych záverečných prác (DIZAJN)


30. 3. 2020

- Úpravy podmienok na prijatie na Ing. arch. a Mgr. art.  štúdium pre súčasných absolventov bakalárskeho štúdia na FA STU


29. 3. 2020

- Prehľad momentálne dostupných elektronických informačných zdrojov nájdete na stránkach Knižnice FA, konkrétne na jej podstránke: https://www.fa.stuba.sk/kniznica/aktuality-kniznice-fa.html?page_id=2908
Tento prehľad je priebežne dopĺňaný o ďalšie informačné zdroje.


28. 3. 2020

- Úprava obsahu bakalárskych záverečných prác (ARCHITEKTÚRA)

 

26. 3. 2020

- Nosenie ochranných rúšok mimo bydliska je povinnosťou.

- Vlaky zadarmo pre študnetov sa rušia až do ukončenia uzatvorenia škôl.

- Platí zákaz vstupu do priestorov internátov pre študentov a týka sa to aj jednorázovych návštev. Individuálne vyzdvihovanie osobných, "zabudnutých" vecí preto nie je možné. Prístup je možný iba v úplne ojedinelých životne dôležitých prípadoch, kedy sa so žiadosťou a zdôvodnením môžu študenti obrátiť na správu respektíve riaditeľov internátov.

 

25. 3. 2020

Mimoriadna káva s dekanom (video)
 
- od 29. 3. 2020 sa zrušenie prezenčnej výuky predlžuje do odvolania, resp.
podľa rozhodnutí príslušných orgánov verejnej moci24. 3. 2020 - aktualizované 28. 3. 2020

Zmena harmonogramu letného semestra akademického roka 2019/2020 
17. 2. - 31. 8. 2020

výučba 17. 2. 2020 – 23. 5. 2020

- skúškové obdobie 23. 5. 2020 - 25. 7. 2020

- letné prázdniny 27. 7. 2020 - 31. 8. 2020


- Ateliérové práce pre odbor A+U+D:   

  25. 5. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS
  28. 5. - 29. 5., 1. 6. - 3. 6. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online 

- Bc. 1. časť pre odbor A+U:
  5. 4. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS

  6. 4 - 9. 4. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online


- Bc. práce pre odbor A+U+D:        
  9. 6. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS
  17. 6. - 18. 6. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online


- Diplomové práce pre odbor A+U+D:   
  24. 5. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS

  9. 6. - 10. 6. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online 


- Prieskumy: pripravujeme online

23. 3. 2020

ČO S PLATBAMI ZA INTERNÁTY?


22. 3. 2020

DISKUSNÉ FÓRUM FA STU


21. 3. 2020

Bezplatný Office 365 Education

Video návod, ako jednoducho nahrať video prednášku v aplikácii PowerPoint z balíka Office 365


20. 3. 2020

Nakoľko je Knižnica FA momentálne fyzicky nedostupná, literatúra sa nepožičiava, nepredlžuje a ani nevracia. Výpožičné lehoty všetkej požičanej literatúry budú predĺžené na celú dobu zatvorenia. Poplatky za upomienky či predlžovanie spadajúce do tohto obdobia nebudú účtované.

 
19. 3. 2020

- 3. ročník AU, odovzdávanie AN V. sa posúva.
Nový termín odovzdávania do AIS je 14. 4. 2020 do 23:59 hod.
Práca sa odovzdáva výlučne v elektronickej podobe do AIS.

- výučba AN VI. začína od 30. 3. 2020. Bližšie informácie boli študentom zaslané
 
- v štádiu riešenia je zaradenie sa vracajúcich Erasmus študentov do výučby prebiehajúceho semestra

- štátnice z TMDT a TMAT sa presúvajú na neurčito, študentov budeme včas informovať

- na STU prebieha aktuálna diskusia o úprave harmonogramu semestra - čakáme na result, bližšie informácie budú zverejnené po Kolégiu dekana FA STU, ktoré sa uskutoční 24. 3. 2020
 

18. 3. 2020

G - SUITE

G Suite for Education

G - Suite for Education - PODPORA pre pedagógov FA STU

Hangouts Meet - Návod pre študentské konzultácie

AIS

Nastavenie autentizácie pomocou jednorazových hesiel v AIS

Krátky návod na inštaláciu čítačky hybridných kariet

Inštalačný balík IS STU Bratislava CA


17.3. 2020

Informácie pre zamestnancov FA STU

Informácie pre študentov FA STU