Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Radi by sme dali do pozornosti novú výzvu na príspevky pre jesenné tematické vydanie časopisu Architektúra & urbanizmus 3-4 / 2019 s názvom:

EXPORT / IMPORT PRINCÍPOV PLÁNOVANIA MODERNÉHO MESTATvorba miest v 20.storočí, najmä v krajinách s autoritatívnymi režimami, zanechala za sebou výrazné stopy, poznačila urbanistickú štruktúru miest i obraz krajiny.
Ambíciou tematicky zameraného čísla vedeckého časopisu A&U je poukázať na paralely a súčasne rozdiely, či osobitosti výsledkov moderného plánovania miest v rôznych regiónoch sveta, s dôrazom na ideový transfer medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami cez vybrané porovnávacie štúdie.
Cieľom vedeckých štúdií je definovať uplatnenie všeobecných (medzinárodných) moderných prístupov k plánovaniu a tvorbe mesta a súčasne vyzdvihnúť lokálne a regionálne (mestské, štátne a národné) vplyvy, ktoré sa premietli do osobitých reflexií globálnej moderny i s dopadom na súčasný vývoj a transformáciu urbánnych štruktúr v rôznych regiónoch.
Osobitným zámerom je porovnať odlišné prístupy moderného plánovania miest a ich dopad na charakter priestorových foriem v rozvojových a rozvinutých krajinách, ktoré v minulosti zdieľali podobné systémy autoritatívnych režimov.

Hosťujúcimi editorkami čísla sú doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave
Príspevky je potrebné zaslať najneskôr do 31. augusta 2019.
Bližšie informácie k výzve nájdete na stránke časopisu