Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení kolegovia, Bellušove ateliéry (podnikateľské centrum Fakulty architektúry a dizajnu STU) hľadajú z vašich radov tvorivé kolektívy na spracovanie: Architektonickej štúdie obnovy objektu tzv. „kukurice“ pre Ministerstvo obrany SR.

Predmetom riešenia je ideový návrh využitia a úprav objektu pre účely ubytovania a administratívy. Predmetom zákazky bude v ďalšej etape kompletná projektová dokumentácia a autorský dozor realizácie obnovy. Doba riešenia návrhu AŠ: 6 týždňov od podpísania zmluvy.

Zloženie kolektívu nie je limitované, vedúci/a tímu však musí byť zamestnanec alebo interný doktorand FAD STU v Bratislave. Svoj záujem o túto zákazku prejavte prosím zaslaním mejlu na adresu: pavel.gregor@stuba.sk spolu so zložením riešiteľského tímu a referenciami obdobného charakteru najneskôr do 4. 11. 2020 do 12.00 hod.

Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. – dekan fakulty
Ing. Roman Rosina – vedúci Bellušových ateliérov