Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila bilaterálne výzvy na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi subjektami nasledovne:

Medzi hlavné ciele projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- príprava spoločných medzinárodných projektov;
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).