Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Spolok architektov Slovenska
Fond výtvarných umení
Fakulta architektúry STU v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať na výstavu


CENA PROF. JOZEFA LACKA 2017/2018


Výstava ocenených prác:
19.10. - 2.11.2018 v Galérii architektúry SAS, Panská 15, Bratislava
Otvorené denne okrem soboty a nedele 11:00- 17:00
Spolok architektov Slovenska, Panská 15, Bratislava
kurátorka: Eva Oravcová

Porota jednomyseľne vybrala prácu, ktorej udelila hlavnú cenu - Cenu profesora Jozefa Lacka za akademický rok 2017/2018 a aj ďalších päť prác, ktorým za ich špecifický prínos v niektorej z oblastí udelila odmeny.

Do súťaže bolo nominovaných porotami jednotlivých architektonických škôl 17 absolventských projektov (tieto boli odporučené obhajobnými komisiami pre DP, ako práce s najvyššou kvalitou. Sú výsledkom interného výberu jednotlivých škôl, fakúlt, resp. architektonických katedier, na ktorých už prebehli školské kolá tejto súťaže):

  • FA STU  Bratislava: 7 prác
  • KA SvF STU Bratislava: 2 práce
  • KA VŠVU  Bratislava: 1 práca
  • KA FU TU  Košice: 3  práce
  • FZKI Nitra: 4  práce

Pred porotou bolo prezentovaných 13 absolventských prác. Porota v zložení: Ing. arch. Miloš Pivko (predseda poroty), Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová z nich vybrala víťaza a odmenené projekty. Tajomníčkou poroty bola Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

Hlavnými kritériami výberu, ktoré si porota stanovila, sa stali:

  1. úroveň konceptu, prínosu, filozofie a „espritu“ návrhu
  2. úroveň kvality a znalosť architektonických a technických princípov
  3. úroveň kvality prezentácie návrhu, grafického a výtvarného spracovaniaPredstavujeme ocenené práce:

Cena profesora Jozefa Lacka 2017/2018

Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku. Udeľuje sa práci, ktorá najlepšie spĺňa kritériá súťaže o Cenu profesora Jozefa Lacka.

Cena bola udelná Ing. arch. Marekovi Cehulovi / KA FU TU Košice
Názov diplomovej práce: Reštart Ľubických Kúpeľov
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.

Reštart Ľubických Kúpeľov
Reštart Ľubických KúpeľovAutor: Marek Cehula

 

Odmena Pro urbis

Odmena za riešenie, ktoré je príspevkom pre skvalitnenie mestského prostredia a environmentálny prístup k riešeniu problematiky.

Ing. Lukáš Kopiar, Ing. Ľubomír Štulrajter / KA SvF STU Bratislava
Názov diplomovej práce: MultiComfort House, Dubaj
Vedúci diplomovej práce:  Ing. arch. Pavol Paňák , hosť. prof. 

Ramzun Creek, Dubaj
Ramzun Creek, DubajAutori: Lukáš Kopiar, Ľubomír Štulrajter

 

Odmena Pro spiritu

Odmena za najlepšie spracovanie filozoficko–ideových východísk návrhu a vysokú (až) spirituálnu úroveň architektonického riešenia návrhu.

Ing. arch. Maroš Kostelanský / FA STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Farský kostol s pastoračným centrom, Považská Bystrica
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.

Farský kostol s pastoračným centrom
Farský kostol s pastoračným centromAutor: Maroš Kostelanský

 

Odmena Pro natura

Odmena za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu a prírodného prostredia.

Ing. Lucia Mušková / KA SvF STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Návštevnícke centrum a archeoskanzen Havránok
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD., Ing. arch. Petra Struhařová

Návštevnícke centrum a archeoskanzen Havránok
Návštevnícke centrum a archeoskanzen HavránokAutor: Lucia Mušková

 

Odmena Pro design

Odmena za najlepšiu úroveň výrazových hodnôt architektonického návrhu.

Ing. arch. Katarína Siváková / FA STU Bratislava
Názov diplomovej práce: Viacúčelová športová hala
Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

Viacúčelová športová hala
Viacúčelová športová halaAutor: Katarína Siváková

 

Odmena Pro filozofia

Odmena za najlepší filozoficko–ideový princíp prístupu k hľadaniu spracovania architektonického návrhu.

Mgr. Art. Maroš Greš / KA VŠVU Bratislava
Názov diplomovej práce: Mrak
Vedúci diplomovej práce: Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský 

Mrak
MrakAutor: Maroš Greš