Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav interiéru a výstavníctva oznamuje, že študenti môžu prihlásiť svoje ateliérové práce do súťaže o Cenu prof. Vojtecha Vilhana o najlepšiu študentskú ateliérovú prácu v oblasti interiérovej tvorby.

Do súťaže môžu byť prihlásené ateliérové práce z 1. a 2. stupňa štúdia na FA STU s výnimkou záverečných prác.

Ateliérové práce prihlasujú študenti na základe odporúčania vedúceho práce. Nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži je prihláška, ktorú je potrebné vyplniť  a odovzdať  spolu s portfóliom a posterom prihlasovanej práce do 31.05.2019.

Vyplnené prihlášky doručiť mailom na adresu alebo osobne na ÚIV
moravkovak@is.stuba.sk
katarina.moravkova@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Morávková,PhD.
tajomníčka Ceny Vilhana
ÚIV, 4. posch., FA STU
tel.: 02/57 276 434

Na stiahnutie: prihláška