Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

DEKAN FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU

U D E Ľ U J E

NA DEŇ 14. APRÍLA 2009

DEKANSKÉ VOĽNO.

Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.,
dekan Fakulty architektúry STU